Štúrova ulica - časť dvora

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Ján Haluška 15. novembra 2018

Táto časť dvora potrebuje úpravu. Tak, aby sa aj zadržala vlhkosť. Aby sa splnili podmienky pre znižovanie teploty v meste a aby sa zlepšili environmentálne parametre.

20. november 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
22. jún 2019

Ján Haluška

Rovnako ako v jeseni.
24. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
17. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Váš podnet bol prešetrený pracovníkom oddelenia komunálnych služieb MsÚ s konštatovaním, že je opodstatnený. Vaša požiadavka bola zaradená do harmonogramu prác bežnej údržby pre rok 2019, resp. na ďalší rok.
Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta.Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania