Chodník k bloku a voda na Škultétyho ul.

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Ján Haluška 03. decembra 2018

Chodník k bloku na Škultétyho ulici - chýba prepojenie. Súčasný stav vyzerá škaredo a nelogicky. Aj cestička k domu nie je OK a treba tiež vyriešiť zatekanie vody pri búrke.

03. december 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
03. január 2019

Odpoveď samosprávy

Obsah Vášho podnetu je opodstatnený. Nakoľko realizácia Vašej požiadavky je nad rámec bežnej údržby komunikácií, Vašu požiadavku dobudovania predmetnej lokality postúpime na Odbor strategického rozvoja – oddelenie investičnej výstavby.
Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta.


Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania