Ku Kumštu-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Eva 12. decembra 2018

Od jari je tu "pešia zóna/ pre bezpečnosť chodcov!
Prosím dopravný inšpektorát, aby už konečne doriešil túto situáciu, keďže pešia zóna nefunguje.
Značenie na boku vodiči nevnímajú, vidia iba prikázaný smer.
Riešia to iba policajti, ktorí tam občas vyberajú 20 eurové pokuty, skrytí dole pod kopcom.
A chodci sa musia stále obzerať a vyhýbať autám, ktoré tam jazdia ako aj predtým.
STAĆÍ ABY SA KOMPETENTNÍ POSTAVILI HORE KU "ZNAČENIU" A POZRÚ AKO SI TAM AUTÁ VESELO JAZDIA CELÝ DEŇ!
Alebo im to tak vyhovuje? Vyberať pokuty? Na papieri vznikla pešia zóna........na jar a je už december a nič sa s tým nerobí! Je to slepota alebo ľahostajnosť?

14. december 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
14. január 2019

Odpoveď samosprávy

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle §44 písm. c/ zákona č. 56/2002 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zaujíma k Vášmu podnetu zverejnenému na stránke www.odkazprestarostu.sk/61039 v predmetnej veci nasledujúce stanovisko.
V najbližších dňoch na pešej zóne budú na ul. Ku Kumštu osadené pevné mechanické zábrany v zmysle vydaného určenia dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom na Mestskom úrade v Prešove, odsúhlaseným Krajským dopravným inšpektorátom, KR PZ v Prešove.

Mestský úrad v Prešove
07. marec 2019

Eva

JE 7.MAREC 2019 A ZABRANY TAM STALE NIE SU.....
08. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
27. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle §44 písm. c/ zákona č. 56/2002 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zaujíma k Vášmu podnetu zverejnenému na stránke www.odkazprestarostu.sk/61039 v predmetnej veci nasledujúce stanovisko.
Pešia zóna na Ul. Ku Kumštu bola cestným správnym orgánom určená použitím dopravného značenia v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a určením dopravného značenia, odsúhlaseným KR PZ, Krajským dopravným inšpektorátom v Prešove.
Podľa odsúhlaseného dopravného značenia budú v najbližšom období na ul. Ku Kumštu na pešej zóne osadzované pevné zábrany, nakoľko ide o silný peší ťah a ulica Ku Kumštu svojimi šírkovými parametrami a konštrukčným vyhotovením (porfýrová dlažba) je dopravne určená prioritne pre peších. Cestné vozidlá, ktoré nedodržujú pravidlá cestnej premávky, na tejto ulici často ohrozujú a obmedzujú chodcov.
Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov sme pripravení na ich riešenie.


Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.