17. novembra-schody-neposypané

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený

Prosím o uskladňovanie zásob zimného posypu do zásobníkov, aby nebol len tak porozsypovaný po zemi. Je to nestetické, nehospodárne a na jar je ten posyp po celom chodníku až do leta. Na tretej fotografii je ukážka z Metodovej ulice,i kde je posyp uskladnený v zásobníku.

28. december 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
31. január 2019

Odpoveď samosprávy

Po preverení lokality zamestnancom oddelenia komunálnych služieb sme posúdili Váš podnet ako opodstatnený. Dňa 29.01.2019 pracovníci Menších obecných služieb (MOS) umiestnili pri moste nádobu s posypovým materiálom.
Ďakujeme za doručenie podnetu a pozornosť pri riešení problémov v meste Prešov.


Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania