Janouškova-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo bez EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Robert 21. januára 2019

Na Janouškovej 13 dlhodobo blokuje parkovacie miesto tento vrak. Cerveny VW Golf. Chyba mu predna ECV a skoro rok ma neplatnu TK a EK, a ani PZP. Taketo vozidlo nema na pozemnych komunikaciach co hladat. Nech si ho majitel da doporiadku, alebo nech ho odstrani.

21. január 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
09. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Mestská polícia už v roku 2018 evidovala predmetné motorové vozidlo bez technickej a emisnej kontroly a v súvislosti s tým bola vec v zmysle § 3, odst.1, písm. g, zák. č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii, v znení neskorších predpisov, odstúpená na Okresný úrad – odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Námestie mieru 2 v Prešove. Na základe podnetu mestská polícia parkovanie vozidla opakovane preverila a zistila, že motorové vozidlo naďalej parkuje na verejnom priestranstve bez platnej technickej a emisnej kontroly. Uvedený stav bol zdokumentovaný a po vykonaní potrebných úkonov bude vec opätovne v zmysle § 3, odst.1, písm. g, zák. č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii, v znení neskorších predpisov, odstúpená na Okresný úrad – odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Námestie mieru 2 v Prešove. Skutočnosť, že vozidlo nemá uzavreté povinné zmluvné poistenie mestská polícia nepreveruje a taktiež ani nedokumentuje, nakoľko to nie je v našej kompetencii. Rovnako nie je v našej kompetencii ani riešenie stavu keď vozidlu chýba jedna tabuľka s evidenčným číslom. Túto vec je oprávnený riešiť Policajný zbor Slovenskej republiky /ďalej len PZ SR/ v prípade, že je vozidlo používané v cestnej premávke, preto sme to oznámili aj na PZ SR.
Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania