Vranovská-osvetlenie-chýbajúce/nedostatočné

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Slavka Hlavata 20. februára 2019

Ranné vypínanie verejného osvetlenia o 6.00 hodine.... Totálna tma :((( na obrázku je prechod pre chodcov !!! Navrhujem zabezpečiť nezávislé osvetlenie nad prechodom LED kove a verejným osvetlením !!!! Nehovorim, že je tam povolená rýchlosť 70 km za hodinu :(((

20. február 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
23. február 2019

Ján Haluška

Prosím, netreba preháňať vo vyjadreniach. V Prešove totálna tma vonku nie je nikdy. Tma nebola ani v prípade keď cca polovica mesta nemala elektrinu. (Havária vrtuľníka v Kanaši.) Okrem toho sa tu v podnete žiada doplnenie priechodu LED osvetlením. Je dokázané mnohoročným výskumom a pozorovaním, že osvetlený priechod pre chodcov nemá vplyv na bezpečnosť. Okrem toho súčasné LED osvetlenie nie je vhodné na účel na ktorý sa používa. Má závažnú smrteľnú osvetľovaciu chybu - oslnenie a nevhodné SPD.
22. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Na základe Vášho podnetu - oznámenia o nevhodnom zapínaní a vypínaní verejného osvetlenia na ul. Vranovskej bola zástupcom prevádzkovateľa verejného osvetlenia vykonaná obhliadka. Podnet bol vyhodnotený ako opodstatnený.
Prostredníctvom prevádzkovateľa osvetlenia bola vykonaná v určených zmluvných termínoch náprava prestavením zapínacích podmienok osvetlenia.
Osvetlenie nad priechodmi pre chodcov je súčasťou verejného osvetlenia mesta na celom území mesta Prešov, preto navrhovaná zmena a doplňovanie osvetlenia priechodov je možné zrealizovať na základe prehodnotenia dopravnej situácie a naplnenia stavebnej legislatívy a zákona.
Ďakujeme za doručenie podnetu a pozornosť pri riešení problémov v meste Prešov.
S pozdravom


Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania