Kvetná-chodník-rozkopaný

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení

Ziadam o dokoncenie povrchu chodnika. tako to vyzera od jesene minuleho roka. Kamienky sa rozkopavaju po ceste.

20. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
20. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
16. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Váš podnet bol nanovo prešetrený pracovníkom oddelenia komunálnych služieb MsÚ s konštatovaním, že je opodstatnený. Vaša požiadavka bola zaradená do harmonogramu prác bežnej údržby pre rok 2019.
Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto
mesta.


Mestský úrad v Prešove
17. október 2019

Odpoveď samosprávy

Podnet bol prešetrený zamestnancom Mestského úradu v Prešove s konštatovaním, že je opodstatnený.
Požiadavku evidujeme, k oprave pristúpime po vyčlenení finančných prostriedkov na údržbu. V súčasnosti sú všetky finančné prostriedky pre údržbu a opravy na tento rok vyčerpané.
Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta.

Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania