Bikoš-trávnatá plocha-nepokosená

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení

Táto džungľa tu bude do leta?

20. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
10. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Kosba verejnej zelene prebieha podľa platného harmonogramu pre rok 2019. Kosenie VMČ1/Sídlisko 3 prebieha 23. a 24. týždeň kalendárneho roka.
Ďakujeme Vám za doručenie podnetu.


Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania