Wolkerova-strom-neorezaný

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Tomáš 27. mája 2019

Je potrebne orezať stromy,padá s nich ihličie,šišky,orechy na auta,veľmi neprijemne sa tam parkuje.

28. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
28. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
16. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dreviny plnia biologickú, hygienickú, mikroklimatickú funkciu (zlepšujú kvalitu ovzdušia), estetickú a izolačnú funkciu (protihluková, protiprašná a protiemisná bariéra), pôdoochrannú funkciu a ďalšie dôležité funkcie v systéme mestskej zelene.
Stav drevín bol odborne posúdený v teréne. Odborné orezanie drevín bolo zadané dodávateľskej spoločnosti a bude zrealizované vo vegetačnom období v súlade s platnou legislatívou a normou STN 83 7010.
Ďakujeme Vám za doručenie podnetu.


Mestský úrad v Prešove
13. november 2019

Tomáš

Rád by som vedel v ktorom mesiaci bude zrealizované orezanie drevín. Ďakujem za skoré vybavenie žiadosti.
15. november 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
04. december 2019

Odpoveď samosprávy

Stav drevín bol odborne posúdený v teréne v mesiaci Júl. Odborné orezanie drevín bolo zadané dodávateľskej spoločnosti a bude zrealizované vo vegetačnom období (t. j. 1. apríl – 30. september) v súlade s platnou legislatívou a normou STN 83 7010. Váš podnet bol zaradený do harmonogramu orezov pre rok 2020.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania