Zemplínska-vertikálna značka-poškodená

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Ján Haluška 13. júna 2019

Nedostatočne viditeľná značka.

17. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
09. júl 2019

Marek Seliga

A samozrejme vymeniť...
25. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Stav dreviny bol posúdený v teréne. Odborné orezanie dreviny druhu lieska turecká (Coryllus colurna) okolo dopravnej značky bolo zadané dodávateľskej spoločnosti a bude zrealizované vo vegetačnom období, t. j. 1. apríl – 30. september, v súlade s platnou legislatívou a normou STN 83 7010.
Ďakujeme Vám za doručenie podnetu a všímavosť.

Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania