Mičurinova-dopravné zrkadlo-chýbajúce

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Tomáš 24. júna 2019

V križovatke Jazdecká-Mičurinova vzniká nebezpečná dopravná situácia keď vodič smerujúci do slepej ulice nevidí premávku z ulice Mičurinovej. Vozidlom je potrebné vojsť priamo do zákruty čím sa ohrozujú účastníci cestnej premávky.

24. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
25. november 2019

Odpoveď samosprávy

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zaujíma k Vášmu podnetu zverejnenému na stránke www.odkazprestarostu.sk/72617 v predmetnej veci nasledujúce stanovisko.
V križovatke ulíc Jazdecká Mičurinova je riadne vyznačená prednosť v jazde dopravným značením. Dopravné zrkadlá sa osadzujú v neprehľadných križovatkách. V prípade jazdy v smere na slepú cestu je potrebné dať prednosť vozidlám prichádzajúcim od Sabinovskej ulice. A v prípade potreby je potrebné aj zastaviť. V prípade jazdy zo slepej časti komunikácie je potrebné zastaviť a dať prednosť v jazde na základe dopravného značenia. Nepovažujeme za potrebné osadzovanie dopravného zrkadla v požadovanej križovatke.

Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov sme pripravení na ich riešenie.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania