Umiestnenie odpadkových košov pri Toryse

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Neriešený
meno
Romana Hricková 17. januára 2014

Dobrý deň,
chcela by som týmto poprosiť kompetentných mesta Prešov o osadenie košov na odpadky (koše pre psie exkrementy) popri rieke Torysa po ľavej strane od mosta pri pomníku A. Duchnoviča smerom k mestskej hale.
Ďakujem.

17. január 2014

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.
17. február 2014

Odpoveď samosprávy

Na základe preverenia doručeného podnetu zverejneného na stránke www.odkazprestarostu.sk k problematike „Umiestnenie odpadkových košov pri Toryse“ konštatujeme opodstatnenosť podnetu, ktorého riešením bude umiestnenie vybraného počtu nových odpadkových košov so zreteľným označením piktogramom, a to v jednotlivých lokalitách mesta Prešov s akcentom na pešie ťahy a určené plochy pre výbeh psov.
Predpoklad realizácie uvedeného zámeru je druhý kvartál roku 2014 za podmienky schválenia finančných prostriedkov Mestským zastupiteľstvom.
10. apríl 2014

Nikol Krafčíková

Dobrý deň prajem,
druhý kvartál tohto roka sa nám začal a ja pevne verím, že do jeho konca bude Váš prísľub zrealizovaný. Je nemysliteľné, aby na takom frekventovanom úseku plnom psíčkarov, ale aj ľudí, kt. relaxujú na lavičkách a prechádzajú sa okolo, neboli odpadkové koše či už na psie exkrementy alebo na menší odpad všeobecne.
23. júl 2014

Nikol Krafčíková

Tretí kvartál je už v plnom prúde, no sliby - chyby, nič sa nedeje...
28. júl 2014

Romana Hricková

Požiadavka na osadenie košov a lavičiek v jednotlivých častiach mesta / aj nábrežie Torysy / sú zaradené do plánu činností údržby s predpokladom ich realizácie v termíne 32.-33.týždňa.

..tak uvidíme
17. september 2014

Nikol

Ale v ktorom roku?
09. september 2015

Romana Hricková

tento podnet nie je vyriešený..klamlivá informácia
12. september 2015

Prešov Odkazprestarostu.sk

Dakujeme za update pani Romana, Status bol zmeneny na V rieseni. a bol znova odoslany na radnicu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.