Jána Bottu-parkovanie-nevyznačené miesta

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Tomáš 02. septembra 2019

Chcem upozorniť na dlhodobé chaotické parkovanie účastníkov nedeľných omší na ul. Jána Bottu, ktorí svojim bezohľadným parkovaním blokujú obyvateľom tejto ulice vjazd/ výjazd z garáži. Zároveň nerešpektovaním zákazovej značky na začiatku ulice vozidlami blokujú vjazd / výjazd z ulice pre obyvateľov, ale aj pre záchranné zložky, ktoré by v prípade ich potreby mali problém vojsť do ulice. Za riešenie problému vopred ďakujem.

02. september 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
10. október 2019

Odpoveď samosprávy

V súvislosti s podnetom mestská polícia vykonala na predmetnej ulici miestne šetrenie, kde zistila porušovanie zákona zo strany vodičov motorových vozidiel pri nedeľných bohoslužbách. Na základe zistených skutočností došlo k stretnutiu veliteľa Obvodu č.2 mestskej polície s riaditeľom saleziánskeho strediska. Napriek tomu, že saleziánske stredisko má parkovaciu plochu pre svojich návštevníkoch, niekedy jeho kapacita nepostačuje a z toho dôvodu veriaci parkujú na ulici. Na požiadanie veliteľa, riaditeľ strediska prisľúbil, že pri omši budú svojich veriacich informovať o probléme s parkovaním a usmernia ich tak, aby došlo k náprave. Zároveň ich budú informovať aj o možnosti parkovať pri blízkom obchodnom centre, aby nebránili vjazdy a výjazdy z dvorov a neblokovali premávku, v opačnom prípade budú riešení mestskou políciou.
Mestská polícia bude vykonávať kontroly uvedenej oblasti. V prípade zistenia porušenia všeobecne záväzného nariadenia, alebo porušenia zákona bude Mestská polícia v Prešove postupovať v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Samotné parkovanie vozidiel spadá do kompetencie mestskej polície a sú miesta kde je problém parkovania zvlášť akútny. Z kapacitných dôvodov však nie je možné, aby boli hliadky mestskej polície na všetkých miestach kde sú potrebné súčasne. V súvislosti s uvedeným problémom zároveň apelujeme na občanov, aby v prípade, že dochádza k porušovaniu zákona, prípadne inému protiprávnemu konaniu, nahlásili takéto počínanie na Mestskú políciu v Prešove na bezplatnom telefónnom čísle 159 v reálnom čase, aby mohla hliadka na mieste účinne zakročiť.

Mestský úrad v Prešove
03. november 2019

Tomáš

Chcem upozorniť , že ohľadne situácie s bezohľadným parkovaním počas nedeľných bohoslužieb a sviatkov nedošlo k žiadnej zmene. Bolo by možno vhodné zamyslieť sa nad efektívnejšími opatreniami - napr. pravidelná prítomnosť hliadky mestskej polície. Nakoľko sa jedná o 2 bohoslužby konajúce sa jeden deň v týždni (Nedeľa o 9:00 a 11:00 hod.), myslím že je to zvládnuteľné bez výraznejšieho zaťaženia mestskej polície.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania