Jazdecká-spomaľovač-poškodený

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený
meno
Matej 03. septembra 2019

Retardér na Jazdeckej ulici, pri hokejbalovom ihrisku je značne poškodený a neplní už svoj účel. Fotografia je iba z google máp pre presné znázornenie polohy retardéra.

04. september 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
25. september 2019

Matej

Nový retardér je osadený, podnet je vyriešený. Ďakujeme, mesto!
01. október 2019

Odpoveď samosprávy

Mesto Prešov prostredníctvom odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry Mestského úradu v Prešove zaujíma k Vášmu podnetu zverejnenému na stránke https://www.odkazprestarostu.sk/77552 v predmetnej veci nasledujúce stanovisko.
Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry zabezpečí prostredníctvom zmluvného partnera opravu poškodeného spomaľovača na Jazdeckej ulici.
Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov sme pripravení na ich riešenie.

Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania