Severná-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený

Dopravná značka "jednosmerka" je umiestnená tak, že ju pri odbočení z Dúbravskej ulice doľava na Severnú do jednosmerky nie je vidieť. Riešením by bolo značku posunúť o 10 m ďalej.

23. september 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
25. november 2019

Odpoveď samosprávy

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zaujíma k Vášmu podnetu zverejnenému na stránke www.odkazprestarostu.sk/78567 v predmetnej veci nasledujúce stanovisko.
Na základe Vášho podnetu oslovíme zmluvného partnera pre dopravné značenie, aby premiestnil dopravné značenie tak, aby to bolo jednoznačné z obidvoch smerov jazdy.

Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov, sme pripravení na ich riešenie.
09. júl 2020

Ján

Vyriešené

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania