Severná-vertikálna značka-chýbajúca

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení

Značka je umiestnená na Dúbravskej ulici. Navrhujem presunutie tejto značky na začiatok ul. Severná, v smere z Jánošíkovej. Obyvatelia a deti sú často ohrozovaní nebezpečnou jazdou vodičov. Na ulici sa v minulosti stalo niekoľko dopr. nehôd. Ulica nemá chodník, v blízkosti sa nachádza aj súkromná škôlka.

23. september 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
25. november 2019

Odpoveď samosprávy

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zaujíma k Vášmu podnetu zverejnenému na stránke www.odkazprestarostu.sk/78568 v predmetnej veci nasledujúce stanovisko.
Na akúkoľvek zmenu dopravného značenia je potrebné spracovať návrh – projekt, respektíve situáciu. Túto zmenu schvaľuje Krajské riaditeľstvo policajného zboru, krajský dopravný inšpektorát a následne môže byť vydané určenie dopravného značenie na realizovanie zmeny. Preto na navrhovanú zmenu bude potrebné spracovať návrh a predpokladaný termín by mohol byť v jarných mesiacoch roku 2020.

Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov sme pripravení na ich riešenie.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania