Mičurinova-parkovanie-problémové

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Presovcan 07. októbra 2019

na Micurinovej ulici pravidelne parkujuce auta na chodniku, v neprehladnom useku cesty vo svahu, ziadalo by sa tam osadit zakaz statia pokial nedojde k skaredej kolizii s oprotiiducim vozidlom

07. október 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
15. október 2019

Dávid Jaš

Namiesto osádzania ďalšieho stĺpika so značkou sa ako elegantnejšie riešenie núka natiahnuť tam vodorovné značenie V12b - Žltá súvislá čiara a V12c - Žltá prerušovaná čiara pri vstupoch do dvorov. Otázkou samozrejme je, či by mesto vodorovné dopravné značenie následne aj pravidelne udržiavalo.
01. november 2019

Presovcan

nic nebrani znacku umiestnit na stlp verejneho osvetlenia, ked uz ide len o stlpiky
27. november 2019

Odpoveď samosprávy

Na Mestskú políciu v Prešove bol postúpený podnet č.79692 prijatý na doménu Odkaz pre starostu ohľadne pravidelne parkujúcich vozidiel na chodníku, v neprehľadnom úseku cesty vo svahu na Mičurinovej ulici.
Mestská polícia v Prešove bude vykonávať kontroly parkovania v uvedenej lokalite. Zákon o cestnej premávke v § 23 ods.1 uvádza kde smie vodič zastaviť a stáť a v § 25 sa uvádza kde vodič nesmie zastaviť a stáť. V tejto súvislosti hliadky mestskej polície budú v rámci svojej činnosti vykonávať častejšie kontroly Mičurinovej ulice a v prípade zistenia porušenia zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú postupovať v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Ako je uvedené v podnete jedná sa o pravidelne parkujúce vozidlá, ktoré pravdepodobne patria obyvateľom danej ulice, preto veríme, že upozornením týchto vodičov a následnou pravidelnou kontrolou tento nežiadúci stav odstránime.

Mestská polícia v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania