Jarková-priechod pre chodcov-chýbajúci

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Uzavretý
meno
Michal 29. októbra 2019

Chýbajúci priechod pre chodcov po Tkáčskej ulici pri križovaní Jarkovej ulice. Na oboch stranách pred aj za križovatkou ako je vidieť na foto sú znížené/zošikmené obrubníky, ale priechod nikde.

29. október 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
07. január 2020

Odpoveď samosprávy

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zaujíma k Vášmu podnetu zverejnenému na stránke www.odkazprestarostu.sk/81162 v predmetnej veci nasledujúce stanovisko.
V bližšej dobe je plánovaná rekonštrukcia Jarkovej ulice. Rekonštrukcia Jarkovej ulice bude realizovaná v celej šírke. Preto v súčasnej dobe by bolo potrebné aj zrušenie, respektíve premiestnenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osoby s preukazom ZŤP. Z dôvodu rekonštrukcie Jarkovej ulice, mesto Prešov neplánuje v súčasnosti zriadenie priechodu pre chodcov na požadovanom mieste.

Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov sme pripravení na ich riešenie.
07. január 2020

Michal

Jarková ulica sa rekonštruuje už asi 100 rokov a táto univerzálna výhovorka pre nič nerobenie na tejto ulici sa používa aj napr. na podnety, že roky sú tam choré stromy a/alebo prázdne výsadbové mysy. Podobná univerzálna výhovorka je aj pre Slovenskú ulicu: https://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/28296/slovenska-ulica-zelen A defakto to isté aj Požiarnicka ulica. Všetko v meste chátra dlhé desaťročia a úradníci sa vyhovárajú na celkové rekonštrukcie, ktoré akosi nechodia a namiesto toho, aby sa doslova za pár eur (narozdiel od celkovej rekonštrukcie) posadili konečne stromy.

Verím, že priechod tam po celkovej rekonštrukcii bude, lebo je absurdné, aby pred vstupom do pešej zóny do centra nebol priechod. Je v projekte plánovaný priechod? Toto by ste mali vedieť zodpovedať už teraz, aby potom nepadli výhovorky, že nikomu tam nenapadlo priechod naplánovať. Vopred ďakujem za odpoveď.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.