Fučíkova-cesta-výtlk

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení

Prosím o opravu a zmodernizovanie vjazdu do vnútrobloku, zrejme nájazd cez obrubníky je už pri dnešnej úrovni dopravy prekonaný. A vôbec je nájazd poškodený.

05. november 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
28. január 2020

Odpoveď samosprávy

Opravu výtlku na predmetnej ulici zadáme zhotoviteľovi bežnej a súvislej údržby miestnych komunikácií na realizáciu do 04/20.

Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania