Vyvalený rozvádzač

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený
meno
Ján Haluška 08. apríla 2014

V blízkosti hate pri Toryse je vyvalený rozvádzač merania. Je to na neoznačenej ulici. Prichádza sa tam z inej neoznačenej ulice.

11. apríl 2014

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk
12. máj 2014

Odpoveď samosprávy

Dňa 08.04.2014 nám bolo postúpené na priame vybavenie Vaše podanie prijaté na MsÚ v Prešove ohľadom poškodeného merača elektrickej energie v blízkosti hate pri rieke Torysa.

Príslušníci mestskej polície na uvedenom mieste vykonali miestne šetrenie so zistením, že elektromer je vyvrátený a dvierka na plechovej skrinke neuzamknuté, čo umožňuje prístup nepovolaných osôb k živým častiam elektrických káblov.

Nedostatok bol operačným pracovníkom telefonicky nahlásený na VSE Prešov – poruchová služba.

Pri opätovnej kontrole v ten istý deň skrinka bola uzatvorená a uzamknutá.

S pozdravom

Mgr. Ján Andrejko
náčelník MsP v Prešove
12. máj 2014

Ján Haluška

Ďakujeme.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania