Komenského-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, s platnou TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Uzavretý
meno
Lea 16. júna 2020

Vozidlo zaberajúce parkovacie miesto

16. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
17. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Vodič vozidla uvedeného v podnete parkuje na parkovacom mieste a má platnú emisnú a technickú kontrolu. Z uvedeného vyplýva, že vodič vozidla neporušil žiadnu právnu normu. túto skutočnosť preverila hliadka mestskej polície aj kontrolu priamo na mieste.

Mestská polícia

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania