Sídlisko 3, Rúrky

Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Tomášikova-priechod pre chodcov-chýbajúci

Sídlisko 3, Rúrky - Tomášikova
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Stromy zasahujúce do chodníka pri moste Mukačevská

Sídlisko 3, Rúrky - Mukačevská
Hodnotenie0
November 2018
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Posypový materiál na Sídlisku III

Sídlisko 3, Rúrky - Mirka Nešpora
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Čierna skládka - niekoľkoročný neporiadok

Sídlisko 3, Rúrky - Bajkalská
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Špinavá dopravná značka

Sídlisko 3, Rúrky - Prostĕjovská
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Neostrihané kríky, ktoré zabraňujú vo výhľade na vozovku

Sídlisko 3, Rúrky - Volgogradská
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Poulicne osvetlenie

Sídlisko 3, Rúrky - Mukačevská
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Diery na novo zrekonštruovanom chodníku

Sídlisko 3, Rúrky - Mirka Nešpora
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Exkrementy po zviaratách

Sídlisko 3, Rúrky - Mirka Nešpora
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Výtlky na Prostejovskej ulici.

Sídlisko 3, Rúrky - Prostĕjovská
Hodnotenie0
Uzavretý
 
USER NAME HERE

Dopravné značenie

Sídlisko 3, Rúrky - Volgogradská
Hodnotenie0
Október 2018
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Chýbajúce koše pri nových lavičkách na Prostejovskej ulici.

Sídlisko 3, Rúrky - Prostĕjovská
Hodnotenie0
Uzavretý
 
USER NAME HERE

Osvetlenie ihriska na Mirka Nešpora

Sídlisko 3, Rúrky - Mirka Nešpora
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Diera pri chodníku na ul.Mukačevskej

Sídlisko 3, Rúrky - Mukačevská
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Zničený chodník pred mostom na ul.Mukačevskej

Sídlisko 3, Rúrky - Mukačevská
Hodnotenie0