Antona Prídavku ulica

V riešení
 
USER NAME HERE

Mesiace chýbajúci chodník

Sídlisko 3, Rúrky - Antona Prídavku
Hodnotenie0
Jún 2018
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Rómske nájomné byty ?

Sídlisko 3, Rúrky - Antona Prídavku
Hodnotenie0
Február 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

Stojatá voda v počas dažďa

Sídlisko 3, Rúrky - Antona Prídavku
Hodnotenie0
September 2017
Neriešený
 
USER NAME HERE

Vodorovné dopravné značenie - ulica Antona Prídavka

Sídlisko 3, Rúrky - Antona Prídavku
Hodnotenie0
August 2017
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Breza pred blokom Antona Prídavka 24

Sídlisko 3, Rúrky - Antona Prídavku
Hodnotenie0
Jún 2016
Neriešený
 
USER NAME HERE

Chýbajúci asfalt na chodníku (ulica Antona Pridavku)

Sídlisko 3, Rúrky - Antona Prídavku
Hodnotenie0
August 2015
V riešení
 
USER NAME HERE

Letne akcie a hluk

Sídlisko 3, Rúrky - Antona Prídavku
Hodnotenie0
Júl 2015
V riešení
 
USER NAME HERE

Osvetlenie chodníkov

Sídlisko 3, Rúrky - Antona Prídavku
Hodnotenie0
Jún 2015
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Poškodený retardér na ul. Antona Pridavku

Sídlisko 3, Rúrky - Antona Prídavku
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Nevynesené koše v OC Centrum

Sídlisko 3, Rúrky - Antona Prídavku
Hodnotenie0
Marec 2015
V riešení
 
USER NAME HERE

Havarijný stav priestoru na A.Pridavka 30

Sídlisko 3, Rúrky - Antona Prídavku
Hodnotenie0
Apríl 2013
V riešení
 
USER NAME HERE

Havarijný stav materskej školky

Sídlisko 3, Rúrky - Antona Prídavku
Hodnotenie0
Marec 2013
V riešení
 
USER NAME HERE

Psie výkaly

Sídlisko 3, Rúrky - Antona Prídavku
Hodnotenie0
Júl 2012
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Orezanie stromov na ul. A. Prídavka a Tomášikova

Sídlisko 3, Rúrky - Antona Prídavku
Hodnotenie0