25. marca 2020

Mesto Prievidza doručilo rúška obyvateľom nad 60 rokov

Koncom marca boli distribuované rúška pre seniorov s trvalým pobytom v meste Prievidza, ktorí do 31.3.2020 dovŕšili vek 70 rokov. V prvej fáze bolo vyše 5 500 rúšok bezplatne poskytnutých obyvateľom mesta patriacim do rizikových skupín ohrozených ochorením COVID-19. Týkalo sa to predovšetkým seniorov nad 70 rokov, ale aj osamelých s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí o rúško požiadali individuálne. Od utorka 7. apríla 2020 prebiehala distribúcia rúšok pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Prievidza vo veku od 60 do 70 rokov. Do tejto kategórie spadajú občania, ktorí do 31.12.2020 dovŕšia 60 rokov a ktorí 70 rokov dovŕšia po 31.3.2020. Celkovo tak bolo bezplatne doručených ďalších 7 400 rúšok.