Dlhá ulica-parkovanie-problémové

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Uzavretý
meno
gv 11. decembra 2020

Vzor jednorázovej parkovacej karty.

Jednorázová parkovacia karta (JPK) slúži na zaplatenie parkovného na 1 hodinu na vyhradenom parkovacom mieste v CMPZ. Počet parkovacích kariet zodpovedá počtu hodín zaplateného parkovného - zdroj : parkovanieprievidza.sk

To ale neplatí na Dlhej ulici, kde si môžete parkovaciu kartu „vyrobiť“ a počas celej prevádzkovej doby parkovať v CMPZ na vyznačenom parkovacom mieste.

14. december 2020

Milos Bujna

Ako viete, že takto vyrobená karta platí? Vlastná skúsenosť s policajtmi, alebo ste videla policajtov ako to neriešia? Nebolo jednoduchšie zavolať policajtov v danom čase, ako to fotiť a sem písať?
15. december 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Stanovisko zabezpečí mestská polícia.

Michaela Beňadiková
Mesto Prievidza
16. december 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
podobné skutočnosti je potrebné oznámiť v reálnom čase na tel. č. 159, kedy vyslaná hliadka oznam na mieste preverí a zabezpečí jeho riešenie.

Mestská polícia
17. december 2020

gv

Milos Bujna
takto vyrobená karta „platí“.
Nepísal ju vodič auta, ale majiteľ bytu ktorému celý deň montovali nábytok.
Áno, videli sme policajtov ako sa v ten deň 09.12.2020 dva krát previezli okolo a nič nevideli. Nebolo potrebné volať, boli tam.
Nič nevideli, ani autá parkujúce mimo vyznačených parkovacích miest, parkovanie v zákaze zastavenia a státia, na vodorovnej dopravnej značke, na verejnej zeleni ani autá bez zaplateného parkovania. Takmer ako vždy.

Prihláste sa na MsÚ, určite by ste lepšie vyhodnotili podnet a pridelili ho cestnému správnemu orgánu, aby odstránil dopravné značky.

Teší ma Váš záujem, komentovať moje podnety.
17. december 2020

Milos Bujna

Zmyslu plná reakcia a môj príspevok, ako vždy. Ale čakal som aspoň ráz toľko. Už vidím majiteľa bytu ako uteká napísať vodičovi kartu. Asi máte dobré vzťahy so susedmi.
10. január 2021

Sepi

gv, ako viete ktoré auto má alebo nemá zaplatené parkovné prípadne má alebo nemá rezidentskú kartu?
Mimochodom buďte rád,že policajti sú natoľko tolerantní a neriešia rad radom všetko čo vidia lebo by ste nezaparkoval ani Vy sám
13. január 2021

gv

Sepi,

Ktoré auto nemá zaplatené parkovanie vidím občas papučkou na kolese.
Platná parkovacia karta alebo rezidentská karta musí byť umiestnené za predným sklom vozidla na viditeľnom mieste - VZN 153/2014 § 5 odst.3
Na druhej fotke je ŠPZ auta, zistite si na MsP či malo 9.12.2020 zaplatené parkovanie od 8 -16 hod.

22.mája 2020 v podnete, ktorého ste autorom píšete o rezidentskom parkovaní ako jedným s riešením na ulici Benedikta. Naštudujte si, čo je rezidentské parkovanie https://www.parkovanieprievidza.sk/ Predpokladám, že autá firiem tam parkujú najmä po 16 hodine.
Načo by Vám bolo rezidentské parkovanie, keď ste proti tomu, aby to polícia, ktorá je na to oprávnená kontrolovala.
14. január 2021

Milos Bujna

Pokiaľ viem, zaplatiť za parkovanie môžem SMS alebo cez aplikáciu ParkDoc, alebo som majiteľom rezidenčnej karty. Vo všetkých prípadoch je evidencia zaplatenia elektronická. Čiže žiadne karty na prístrojovej doske a skontrolovať zaplatenie môže správca parkoviska, alebo policajti. Jednorázové karty už vyšli z módy, hlavne preto, že prvá hodina cez elektronické aplikácie je lacnejšia (ani neviem, či ich dostať ešte kúpiť. V stánkoch ich určite už nemajú.)
Aj ja som držiteľom rezidenčnej karty a fyzicky ju asi už rok nemám, je vedená len elektronicky.

Sepi nič si neštuduj to VZN z nejakého dôvodu už nie je aktuálne.
15. január 2021

Sepi

Pán gv, presne ako povedal p.Bujna,rezidentské karty sa už dávno nevydávajú,sú elektronické.A kde ste v mojom príspevku čítal,že som za to,aby to mestská polícia nekontrolovala?Ja som len napísal,že môžeme byť radi,že sú tolerantní.
15. január 2021

Sepi

A čo sa týka rezidentského resp. zónového parkovania,tak to je podľa môjho názoru jediný efektívny spôsob ako vytlačiť z parkovísk firemné vozidlá a tým vytvoriť parkovacie miesta pre domácich.Aj pre Vás napriklad.
15. január 2021

Sepi

Pán gv, mne nemusíte hovoriť čo je to rezidentské parkovanie,ja to viem veľmi dobre.Keď už sme pri tom, nikde nie je napísané,že v rezidentskom pásme musí byť regulovaný čas parkovania len do 16:00 hod., ako to je v centrálnej parkovacej zóne?Kľudne to môže byť od večera do rána
27. január 2021

V.

Milý pán gv,

podľa Vás by som mala mať denne založenú papuču na aute, lebo mesto nevystavuje "papierové" rezidentské karty ale elektronické už nejaký ten rok. P.S. bývam na Dlhej...
31. január 2021

gv

Milos Bujna
Sepi - pán ?
V. - pán ?

VZN je platné, či sa Vám to páči, alebo nie.
Zmenu, zrušenie, doplnenie akéhokoľvek VZN môžu len poslanci MsZ., čo sa konkrétne pri VZN 153/2014 napriek zmenám nestalo. Toto VZN je vydávané za platné aj na stránke https://www.parkovanieprievidza.sk/
Prečo doteraz nebola navrhnutá zmena VZN sa skúste opýtať prevádzkovateľa parkovísk, alebo poslancov MsZ. Niekto je za obsah VZN zodpovedný a platený.

Vaša chyba, že ste nepochopili podnet na odkaz pre starostu, ktorý bol adresovaný TSMPD a MsP, nie Vám.

Zrejme ste si pomýlili odkaz pre starostu s „pokecom“.
01. február 2021

Milos Bujna

Pani gv už som Vám to raz napísal, ale zopakujem to:

- podľa zákona je vodič motorového vozidla povinný poslúchnuť pokyn vyplývajúci z
dopravného značenia a dopravného zariadenie (§3, ods. 2, pism. b zákona o cestnej
premávke ). Na dopravnej značke č. 277 je vyznačené, akým spôsobom mám uhradiť
poplatok za parkovanie.
Pre vodiča je toto záväzné. Ak nezaplatí poplatok za parkovanie , policajti ho budú riešiť za
porušenie ustanovenia tejto dopravnej značky + porušenie §25 ods. 1 písm o).

VZN v tomto prípade nehrá žiadnu rolu a je pre vodiča nepodstatné, aj keď k zriadeniu CMPZ
je z organizačných dôvodov potrebné.
01. február 2021

Milos Bujna

Po tomto vyjadrení TSMP + Oddelenie výstavby (predpokladám, že za oddelenie výstavby sa vyjadril cestný správny orgán) ma zaujíma:

1, na začiatku cesty je dopravná značka č. 277 - parkovacia zóna, ako má vodič vedieť, že
táto sa nevysťahuje na túto betónovú plochu, resp. že táto plocha nie zaradená do
parkovacej zóny?
2, ak zdieľate takýto názor, prečo na zabránenie vjazdu motorových vozidiel na túto plochu
ešte neboli umiestnené zábrany?
01. február 2021

gv

Milos Bujna

nečítali ste podnet ?
píšem v ňom o „vyrobenej parkovacej karte . Je pravda, že pôvodné rezidentské parkovacie karty neexistujú. Vo VZN to nebolo upravené. To je celé.

O čom píšete ? : „- podľa zákona je vodič motorového vozidla povinný poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravného značenia a dopravného zariadenie (§3, ods. 2, pism. b zákona o cestnej premávke ). Na dopravnej značke č. 277 je vyznačené, akým spôsobom mám uhradiť poplatok za parkovanie. Pre vodiča je toto záväzné.”

Bolo pre vodiča záväzné zaplatiť parkové ? Bolo. Zaplatil ? Nezaplatil, vyrobil si „parkovaciu kartu.“ To je celé.

Buďte v kľude cestný správy orgán Ing. Veselý Roman, aj správca parkovísk Ing. Bartoš Roman o tomto vedia cez 2 roky. Verím, že Vám napíšu uspokojujúcu odpoveď.
01. február 2021

Milos Bujna

Pani gv vy ste striktne napísala "takto vyrobená karta „platí“, alebo " platná parkovacia karta alebo rezidentská karta musí byť umiestnené za predným sklom vozidla na viditeľnom mieste - VZN 153/2014 § 5 odst.3".
Ja sa Vám snažím vysvetliť, že nemôžete vedieť či vodič nemal zaplatený poplatok za parkovanie, a že VZN už nie je dávno nie je aktuálne. Nič viac nič menej. Pekný deň.
01. február 2021

gv

Milos Bujna

napísala som takto vyrobená karta „platí” - Vaša chyba, že nerozumiete, prečo som slovo platí napísala v úvodzovkách.
Môžete sa hodiť aj o zem, VZN 153/2014 v znení obsahu platí a platilo aj ku dňu, keď som podnet pridala. Obráťte sa na mesto, požiadajte o stanovisko k platnosti VZN 153/2014. Aj po tomto si budete tvrdiť svoje.
To, že VZN nie je aktuálne som už napísala, nemusíte ma opakovať.

Zbytočne sa mi snažíte vysvetľovať, že ja nemôžem vedieť či vodič nemal zaplatený poplatok za parkovanie.
Predstavte si, že to viem. Parkovanie takmer celodenné ( 8 -16 hod.) zaplatené NEMAL. Na druhej fotke je ŠPZ auta. Požiadajte MsP, alebo správcu parkoviska, či vozilo s ŠPZ :TO 809DO malo dňa 9.12.2020 uhradené parkové v čase od 8 - 16 hod. Ďalej požiadajte majiteľa vozidla, nech Vám podá informáciu, kde a v akom čase sa 9.12.2020 auto nachádzalo. Aj po tomto si budete tvrdiť svoje.

Skúste sa snažiť vysvetliť sám sebe, čo môžete vedieť a čo nie, taktiež čo ste schopný pochopiť a čo nie.
01. február 2021

Milos Bujna

Vidím, že ľudia s vami "súhlasia"tak asi máte pravdu.
01. február 2021

Sepi

Pani gv.
Či sa Vám to páči alebo nie, parkovacie karty sú už len elektronické a nikto ju viac už nebude mať vyloženú za oknom, či už je VZN také alebo onaké.Tým pádom môžete z okna pozerať koľko chcete, takmer nikdy sa nedozviete kto má kartu a kto nie.A kto zaplatil parkovné a kto nie sa môžete taktiež len domnievať.To ste nemali odkiaľ vedieť ani doteraz lebo takúto informáciu Vám nikto neposkytne.Samozrejme okrem vodiča, ak bude ochotný.Takže tak
01. február 2021

Sepi

A keď už takúto informáciu naozaj máte ,,overenú" , tak nabudúce volajte Msp a nie píšete sem.Tu to v danej chvíli určite nevyriešite.
01. február 2021

gv

Sepi
ďalší pán, ktorý “pochopil “o čom je podnet.

Ako ste prišli na to, či sa mi páči alebo nie, parkovacie karty sú už len elektronické a nikto ju viac už nebude mať vyloženú za oknom ? Nikde som to nenapísala.
VZN je platné, nie je aktualizované, niekto je za to zodpovedný a zaplatený. Chápete ?

Nechajte si rozum pre seba, nepotrebujem, aby ste mi radili, čo mám robiť. Až viete čítať, napísala som, že policajti tam boli, videla som ich, nielen ja. Preto takto vyrobená karta platí“, lebo policajti nič nevideli.
Pozrite si fotky, bola som pri aute, nepozerala som z okna. Chápete ?

Skúste s Milom Bujnom „pokec“ , tam si môžete prekrúcať a vymýšľať koľko Vám duša ráči.
02. február 2021

Sepi

Pani gv
A čo keď ste bola pri aute?Čo to dokazuje?Kde máte jeden jediný dôkaz, že na dotyčné vozidlo nebolo zaplatené parkovné, a že policajti nič nevideli?Takých papierikov môžem mať za oknom aj desať, pokiaľ si zaplatím parkovné.Keď už chcete niekoho riešiť, tak nabudúce zostaňte pri aute, zavolajte policajtov a pozrite sa vodičovi rovno do očí.Lebo je jednoduché poukazovať spoza záclony kto čo má robiť a čo nie.
02. február 2021

Sepi

A čo sa týka vymýšľania.Najskôr si zistite skutočný stav veci a potom tu niekoho poučujte.Lebo o danej problematike zjavne nemáte šajnu.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania