Pretrvávajúci neporiadok

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený

odpadky v okolí smätných nádob

09. september 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Ďakujeme za nahlásenie podnetu. Vyzývame obyvateľov, aby dodržovali v okolí smetných nádob poriadok a čistotu. Je potrebné, objemný odpad pokrčiť alebo zdeformovať, čím sa zníži jeho obsah. Aj z fotiek je zrejmé, že krabicu bolo potrebné pred vyhodením roztrhať.

V tomto článku nájdete podrobné kroky ako správne separovať a nakladať s komunálnym odpadom. http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/ako-spravne-separovat-a-dokonca-usetrit/

V tomto prípade pri vyvezení odpadu, budú odpadky vyzbierané zamestnancami T+T.
Michal Ďureje
hovorca mesta
17. september 2014

Odpoveď samosprávy

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.149/2014 o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Prievidza je každý pôvodca odpadu povinný zapojiť sa do triedeného zberu komunálneho odpadu, využívať nádoby určené na jednotlivé zložky komunálneho odpadu, odpady ukladať výlučne do nádob na to určených, zmenšovať objem odpadu, dodržiavať čistotu v okolí nádob ako aj uzatvárať veko zberovej nádoby. Ako je zrejmé zo záberu ani jedna povinnosť vyplývajúca z uvedeného VZN nebola pôvodcom odpadu dodržaná. Všetky podnikajúce osoby na území mesta sú povinné likvidovať odpad vznikajúci pri bezprostrednom výkone tvoriacom predmet podnikania na vlastné náklady vrátane triediteľných zložiek. V prípade nerešpektovania ustanovení platného VZN je potrebné kontaktovať MsP.

Monika Majdanová
referent životného prostredia

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania