Prekrívajúce sa dopravné značky

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
M2604 11. marca 2015

Pri Lidli na starom sídlisku sú umiestnené 2 značky, prvá je priechod pre chodcov a daľšia, ktorú z auta nieje vidno, až na poslednú chvíľu je zákaz odbočenia (do Sládkovičovej ulice). Tieto značky by bolo vhodné umiestniť inak aby ich bolo obe z auta dostatočne a včas vidno.

11. marec 2015

Mato

Ta znacka prechod tam nema co hladat. Prechod musi byt medzi dvoma chodnikmi a nie medzi chodnikom a prijazdovou CESTOU. Kto schvalil takyto nezmysel
12. marec 2015

palino

to je jedno hlavne ze pan soucek zaraba na dopravnom znaceni ..co budeme
16. marec 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Stanovisko ako aj prípadné riešenie podnetu zabezpečí odbor výstavby MsÚ, konkrétne referent dopravy

Michal Ďureje
hovorca mesta
18. marec 2015

Odpoveď samosprávy

Dopravné značenie je umiestnené v súlade s platnými normami a tak ako ho odsúhlasil Okresný dopravný inšpektorát, neprekrýva sa a pri 50 km rýchlosti je dostatočne viditeľné, súčasne odbočenie doľava na Sládkovičovu ulicu zakazuje ďalšia značka B2 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel, jednosmerná doprava.

Zuzana Lukáčová
referent pre miestne komunikácie
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.
26. marec 2015

Jano

Dopravné značenie nie je umiestnené v súlade s platnými predpismi. Pani Lukáčová nepíše pravdu a je zarážajúce že takúto hlúposť napíše človek, ktorý má predpisy poznať. Ale čo môžeme čakať od človeka, ktorý dostal funkciu za politické zásluhy?
02. apríl 2015

Odpoveď samosprávy

Pri realizovaní priechodu pre chodcov na Mierovom námestí sa k umiestneniu TDZ vyjadroval aj Okresný dopravný inšpektor, ktorý dopravné značenie odsúhlasil. Preberanie umiestnenia TDZ je v kompetencií správcu miestnych komunikácii. Dopravné značenie nie je možné umiestniť inak vzhľadom k tomu, že Ul. A. Sládkoviča je tesne za značením. A pred označením priechodu pre chodcov je odbočenie na Ul. Ľ. Štúra.

Andrea Nikmonová
vedúca oddelenia výstavby a
životného prostredia
Mestský úrad
16. november 2015

Anonymný užívateľ

Dopravné značky Priechod pre chodcov a Zákaz odbočovania vľavo na Nábreží sv. Metoda sú umiestnené v rozpore s STN 01 8020. Minimálna požadovaná vzdialenosť medzi dopravnými značkami v obci je 10 metrov, skutočná vzdialenosť je necelé 3 metre !! Vodič zbadá značku Zákaz odbočovania vľavo neskoro, keďže mu výhľad zakrýva značka Priechod pre chodcov.

Okrem toho, zvislá dopravná značka priechod pre chodcov a rovnako aj vodorovná dopravná značka V 6a - priechod pre chodcov na uvedenom mieste nemôžu byť umiestnené, podľa STN 73 6110 sa úrovňové priechody pre chodcov zriaďujú ako pokračovanie z chodníka na chodník. Na uvedenom mieste je chodník iba na pravej strane vozovky, na ľavej strane vozovky je príjazdová plocha k rodinným domom, na ktorej bol vyznačený pseudochodník, ktorý nedosahuje šírku ani 1 meter. Vodorovnú dopravnú "značku" chodník alebo chodec pritom vyhláška č. 9/2009 vôbec nepozná a takáto značka neexistuje ! "Vyrobiť" takýmto spôsobom chodník je neprípustné a v zmysle platných predpisov aj nemožné. Chodci môžu prechádzať cez vozovku aj mimo priechodov a vzhľadom na frekvenciu pohybu chodcov je význam priechodu zanedbateľný.

1. Kedy bude premiestnená značka zákaz odbočovania vľavo tak, aby bola umiestená v súlade s STN 01 8020 ?

2. Ako je možné, že ODI schválil vyznačenie priechodu pre chodcov, hoci neboli splnené podmienky vyžadované platnými predpismi ?
16. november 2015

.......

Naša radnica niektoré problémy rieši ignoráciou. Nie prvý raz dokázali občania, že mesto urobilo chybu, resp. že ich postoj je nesprávny. Tvrdohlavo však bude (mesto) problém ignorovať, hoci v tomto prípade riešenie nie je ani finančne náročné. Je to smutné.
11. február 2016

Anonymný užívateľ

Značka IP 6 - Priechod pre chodcov bola nahradená značkou vo vyhotovení so žltozeleným fluorescenčným okrajom. Táto značka má zväčšené rozmery a teraz ešte lepšie zakrýva značku Zákaz odbočovania vľavo.

Podľa zákona č. 8/2009 "Dopravné značky a dopravné zariadenia sa umiestňujú tak, aby sa vzájomne neprekrývali a účastník cestnej premávky ich mohol včas spozorovať.". Toto nie je vôbec dodržané a preto stále čakáme na adekvátne odpovede na otázky a fakty uvedené v aktualizácii zo 16.11.2015 !!!
30. jún 2017

Anonymný užívateľ

Hoci boli značky umiestnené "v súlade" s platnými predpismi, nedávno zmizla značka Zákaz odbočovania vľavo. Z akého dôvodu bola odstránená ? Táto značka musí byť umiestnená (avšak na vhodnom mieste), aby vodiči omylom neodbočili do jednosmernej Sládkovičovej ulice !

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania