Porušenie zákona o reklamných plochách

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
František Šiller 05. apríla 2015

Na ceste smerom na letisko, pri novom golfe, sa nachádza reklamný bilboard, ktorý nie je nijako označený. Má tento bilboard povolenie na umiestnenie? Podľa zákona platného od 2.1.2015 je povinnosťou: "zabezpečiť označenie reklamnej stavby počas celej doby jej užívania menom a priezviskom, obchodným menom, názvom alebo ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý umožní identifikáciu vlastníka reklamnej stavby". Keďže majiteľ porušuje zákon, bude vyzvaný na opravu alebo na odstránenie stavby?

07. apríl 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Vec preveríme a budeme Vás informovať. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí vyzveme vlastníka reklamnej plochy na nápravu stavu.

Michal Ďureje
hovorca mesta
14. apríl 2015

Odpoveď samosprávy

V zmysle § 142d ods. (2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel informačné, reklamné a propagačné zariadenia podľa predpisov platných do 1. januára 2015 sa považujú za reklamné stavby podľa tohto zákona v znení účinnom od 2. januára 2015.
Vlastník takého zariadenia je povinný ho označiť ako reklamnú stavbu podľa § 86 ods. 4 do 31. júla 2015.
Predmetná reklamná stavba je evidovaná v passporte mesta Prievidza.Zuzana Slavejková
referent stavebného úradu
Mestský úrad
12. január 2016

František Šiller

Odpoveď samosprávy bola: "Vlastník takého zariadenia je povinný ho označiť ako reklamnú stavbu podľa § 86 ods. 4 do 31. júla 2015. " Dnes je január 2016 a bilboard stále nie je označený. Na oboch plochách je len reklama, z ktorej nie je jasné, kto je vlastníkom. Podnet teda NIE JE VYRIEŠENÝ.
29. február 2016

František Šiller

... a podnet stále nie je riešený !!!
27. apríl 2016

František Šiller

HALÓÓÓ !!! Cirkus Humberto je šuvix oproti konaniu nášho mesta!
27. december 2018

František Šiller

Tento podnet je už asi rok vyriešený! Čo tak zmeniť status?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania