Výstavba plota

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

V riešení
meno
Anonymný užívateľ 18. mája 2015

Majiteľ pozemku (LV č. 11500, parcela 2857/87) si buduje nový plot. Na vyrovnanie výškového rozdielu zvolil mimoriadne vhodné parkové obrubníky, ktoré veľmi esteticky zabetónoval vedľa chodníka. Ide o skutočne originálne stavebné riešenie a čistenie chodníka bude určite jednoduchšie ako pred vybudovaním plota.

Schválil príslušný stavebný úrad vybudovanie oplotenia takýmto spôsobom ? Bude vlastník vyzvaný na okamžité vykonanie nápravy ?

18. máj 2015

Miso

Plot nieje stavba ktoru schvaluje stavebny urad
19. máj 2015

...

§ 57
Ohlásenie stavebnému úradu

(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
19. máj 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Stanovisko zašleme porstedníctvom oddelenia stavebného poriadku MsÚ.
Dovoľte mi ešte jednu otázku. Mohli by ste doplniť svoju odpoveď o reakciu, ako by podľa vás mal byť plot resp. oplotenie vyhotovené, ak je toto triešenie zlé?


Michal Ďureje
hovorca mesta
20. máj 2015

Anonymný užívateľ

Keď už chcel vlastník pozemku zdvihnúť terén nad úroveň chodníka, mal použiť betónové tvárnice (napríklad ako na fotke). Súčasné riešenie je absolútne neprijateľné, takto sa môže stavať v Sudáne, ale nie na Slovensku.

Riešením by bolo vyzvať majiteľa, aby si zo strany chodníka postavil debnenie a zabetónoval betónovú šikminu po úroveň obrubníkov. Tak by od chodníka vznikol betónový múrik, čo je prijateľné riešenie.

26. máj 2015

Mato

Nakup mu tvarnice a mozno to tak spravi
05. október 2015

Odpoveď samosprávy

Pôvodného štátneho stavebného dohľadu sa vlastník (stavebník) nezúčastnil – tlf. sa ospravedlnil – je dlhodobo v zahraničí.
Náhradný štátny stavebný dohľad sa uskutočnil dňa 14.09.2015.
Na základe zistených skutočností sa bude stavba posudzovať v rámci konania o dodatočnom povolení stavby (§88a) SZ)) nakoľko stavebník nepredložil príslušné povolenie, ktoré by ho oprávňovalo realizovať stavbu – oplotenie.Peter Hrabovský
oddelenie stavebného poriadku
28. november 2016

Anonymný užívateľ

Ani po viac ako roku od poslednej odpovede sa nič nezmenilo a plot je v nezmenenom stave. Podnet NERIEŠENÝ.
09. január 2017

Odpoveď samosprávy

Stavebník v klimaticky priaznivých podmienkach upraví príslušnú časť oplotenia tak aby údržba chodníka nebola problematická.Michal Ďureje
hovorca mesta

Peter Hrabovský
referent stavebného poriadku
Mestský úrad


Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania