Devastácia budov bývalej " III.ZŠ" a jej pavilónov

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 11. októbra 2012

Zrušila sa škola a nezabezpečila sa jej ochrana. Devastácia budov sa bude preto uberať obdobne ako pavilónov na snímku.

16. október 2012

Odpoveď samosprávy

Pavilóny E a F na ul. S. Chalupku sú v správe Správy majetku mesta Prievidza. Predný aj zadný vchod je uzamknutý FAB kľúčom. Mreže na prednom aj zadnom vstupe sú uzamknuté reťazami a visiacim zámkom. Priebežne sa objekt kontroluje a monitoruje prostredníctvom mestskej polície.

Dňa 11.10.2012 bolo zamedzené vstupu do objektu - rozbitý sklobetón na pavilóne F bol zabezpečený zadebnením. Následne sa 12.10.2012 vykonala obhliadka objektov so znalcom a dvere boli uzamknuté. Budova je v ponuke na prenájom, resp. predaj.

Hliadky mestskej polície budú vo zvýšenej miere objekty monitorovať aby sa predchádzalo škodám. Vyzývame aj verejnosť, aby akékoľvek informácie o podozrení na neoprávnené vniknutie do objektu oznámila na linke 159. Treba poukázať aj na to, že i fotografia pôvodcu podnetu bola pravdepodobne vyhotovená po nelegálnom vniknutí do objektu.

Michal Ďureje, hovorca mesta
16. október 2012

Miroslav

.nezavádzajte, fotografia je zosnímaná zvonku a nie po vniknutí do budovy,upozorňujem na nepravdivé obvinenie mojej osoby a čakám aj patričnú odpoveď.Takže predsa h mď a spol..?
16. október 2012

Michal Ďureje

Ak bola fotografia nasnímaná zvonku, ospravedlňujeme sa za mýlnu domnienku. Každopádne oceníme akékoľvek upozornenie na nelegálne vniknutie do objektu - najlepšie na linke 159.
26. október 2012

Ing. Ferčák

Pán h.mď
ako to môžete považovať za vyriešené, keď devastácia stále pokračuje a podnet ešte stále rieši hlavná kontrolórka mesta Prievidza ???
Ing.Ferčák
29. október 2012

Miroslav

Výstupom každej kontroly podnetu má byť správa /hlásenie, záznam, protokol, zápisnica/, ktorá obsahuje informácie o priebehu kontrolných procesov a navrhované opatrenia..."
05. november 2012

Ďuri Máliš

Ja som tam videl cca mesiac dozadu jedného pána fotiť priamo v budove vo vnútri. Vychádzal z okna. Tak sme volali 159. ale ten pán už ušiel. Bol taký starší a tučnejší. Potom tam už dali na okná dosky a mreže. ale pred tým si to ten pán fotil pravidelne.
05. november 2012

miro

.,, mali ďuri "a čo si robil priamo v budove, spinkal si tam a niečo sa Ti príjemné snívalo a snívalo a bol to taký živý sen....
05. november 2012

miro

.tipnem si, 2krát súhlas , H.MĎ a A.V.
06. november 2012

Alojz Vlčko

08. november 2012

Ing.Ferčák M.

,zámky tu boli, ale neochránili, dajte záber na celé pavilóny, v akom sú stave,možné vstupy boli tiež zabednené s poriadnym odstupom času po sebe..viac na https://www.facebook.com/QuoVadisPrievidza
a nový projekt, Myslíte, že sa Vás to n e t ý k a (žijete v inom meste) omyl,bude sa Vás to týkať. https://www.facebook.com/pages/T%C3%A9ma/421079364613366?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/T%C3%A9ma-Mysl%C3%ADte-%C5%BEe-sa-V%C3%A1s-to-n-e-t-%C3%BD-k-a/421079364613366
12. november 2012

Ing.Ferčák M.

. pán Vlčko ste splnomocnenec pre etiku a protokol,
,,Etika je filozofická d i s c i p l í n a, ktorá sa zaoberá ľudským s p r á v a n í m, skúma morálku alebo m o r á l n e relevantné konanie a jeho normy."
D i s c i p l í n a, ktorá tu prebehla je porušenie zákona a následne VZN, hlavná kontrolórka mesta sa s p r á v a , ako mŕtvy chrobák,konanie SMMPD je v takej n o r m e , akú malo mesto na odpredávané mestské byty občanom mesta .Neviem,či tu nie je aj nejaká zhoda vo vedení BP a SMMPD, čo by tiež nebolo m o r á l n e relevantné konanie ???II
17. november 2012

Ing.Ferčák M.

. vyriešený bude ak niekto zodpovedný tu (ne)bude!,
01. január 2013

Ing.Ferčák M.

Prievidzi určite pomohlo najmä to, že všetky informácie o prenájmoch a predajoch majetku zverejňujeme na internete, vďaka čomu sú verejnosti kedykoľvek dostupné,“ približuje JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.
...a pani primátorka opäť môže pokojne spávať, či...?
01. január 2013

Ing.Ferčák M.

TRANSPARENTNĚ MESTO ?
„Práve v čase hodnotenia sme sa venovali implementácii opatrení v oblasti dotačnej politiky a etiky zamestnancov. V týchto oblastiach sme preto dosiahli horšie výsledky, n o k e b y s a h o d n o t i l o o p á r m e s i a c o v n e s k ô r , bol by náš výsledok oveľa lepší,“ komentuje výsledky Alojz Vlčko, splnomocnenec pre etiku a protokol z prievidzskej radnice.
A keby sa hodnotilo o pár rokov skôr, ako sa budovy vyradili a n e d e v a s t o v a l i, Prievidza by vyhrala 1. m i e s t o, či...?
06. február 2013

Ing.Ferčák M.

Zdevastované pavilóny boli ponúknuté na odpredaj. Určite devastácia ovplyvnila aj ich cenu, rozhodne nie smerom hore. Ani jeden z poslancov sa nezaujímal prečo k devastácii vôbec dochádzalo a dochádza. Aj HKM, k nejakému s t a n o v i s k u devastácie, bola viac menej mojou osobou donútena množstvom E-malou a osobnými návštevami. Odpoveď SMMP s. r. o. k súčinnosti s MsP o devastácii nebola žiadna...

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania