Začiatok vykurovacej sezóny

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 17. októbra 2012

PTH spustilo dodávku tepla 5.10.2012, keď bolo teplo vonku aj v bytoch,prečo?

19. október 2012

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
vykurovacia sezóna začína vždy ak sú splnené legislatívne stanovené podmienky na začatie vykurovania- teda vtedy, ak minimálne dva dni po sebe klesne teplota pod 13 °C.
Nakoľko táto skutočnosť nastala, bolo potrebné začať s vykurovacou sezónou.


M. Ďureje
19. október 2012

Ferčák M.

...vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 st.C.
Ešte v dňoch 5.-7. boli denné teploty nad 22 st.C a okná obyvatelia mali pootvárané dokorán...takže dajte priemerné teploty ,M.Ďureje. za 3.-4.10. 2012.,Alebo je to len nefundovaná a ničím nepodložená odpoveď ???
19. október 2012

m.f.

heh... nebude to prechádzka ružovou záhradou....
19. október 2012

Pán Ferčák nakoľko vy nikdy neuznáte odpoveď zamestnancov MsÚ, odpoviem na Vašu reakciu tým, že sem prekopírujem sťažnosť, ktorá k spomínanému podnetu prišla na mestský úrad.

Citujem:
„Žiadam Vás o prešetrenie , respt. vyjadrenie , z akého dôvodu sa v našom,
bytovom dome , Malookružná 195 nezačalo vykurovanie . Po telefonickom
kontakte z vašim zamestnancom, ktorí mal hotovosť , mi bolo povedané , že mu to bolo nariadené jeho vedúcim na základe ústnej žiadosti nášho domovníka p. Ferčáka . V našom bytovom dome máme dve tehotné mamičky , malé deti a starších ľudí, ktorí nesúhlasia s takýmto konaním. Pokiaľ je mi známe p. Ferčák nezvolal v našom bytom dome žiadnu schôdzu a nikto mu nedal mandát , aby v našom mene konal a dal odstaviť kúrenie. Neviem , kto to nariadil , ale podla mňa na to potrebuje písomnú žiadosť a súhlas obyvateľov bytového domu ktorú Vám, pán Ferčák nepredložil .S pozdravom ...... a 80% obyvateľov bytového domu .“
M. Ďureje
20. október 2012

Lucy

Rada by som pripomenula ze pan Fercak si svojvolne da odstavit vykurovanie lebo mu je teplo baz toho aby sa nas aspon opytal.. Za to ze on beha celu zimu v kratkom tricku tak to nemusia vsetky mamicky...nam bola v tejto bytovke riadna zima.
22. október 2012

Majo22

Treba porozmýšľať o niekom, kto by toho pána nahradil na poste domovníka... Ten chlap si robí, čo chce, čisté Kocúrkovo!
26. október 2012

Ing. Ferčák

Podnet o začiatku vykurovania rieši Štát. energet. inšpekcia v Trenčíne.
Pán M.Ďureje použil E-mail pre pani primátorku,
ktorý riešil viceprimátor
(p. h. mď nepovažoval to ani za potrebné s ním konzultovať),radšej dal na klamstvo a bujnú fantáziu p. Minicha s jeho slabou matematikou
a 80%-ami.
Na funkciu domovníka p. Minich môže kandidovať, pretože je neobsadená...
Ing. Ferčák
26. október 2012

Ing. Ferčák

PS
p.h. mď uznávam fundovanú odpoveď kompetentného zamestnanca, ktorý je schopný riešiť podnet a nie niekoho kto to dokáže len zaobaliť do ,,pekného pozlátka"...
28. október 2012

Miroslav

Tatiana Klčová Riegelová
prečo sa nekúri.Ked bolo teplo tak sa kurilo
https://www.facebook.com/mestoprievidza?fref=ts
11. november 2012

Miroslav

Rene Luptak
na Severe netečie tepla voda,kto sa zase hral s kohútikom? :-)
Dufam ze som zaplatil za dodavku vody
04. december 2012

Jožo4

A už ste od Hovorcu mesta dostali niekedy fundovanú odpoveď?
Iba vtedy, keď im to pasuje do hrnca. V prípade kúrenia cez PTH treba dodať čo najviac tepla, lebo z toho idú dividendy aj pre mesto. A tak tí, ktorí odoberajú teplo cez PTH, skladajú sa vlastne na odmeny viceprimátorovi a hlavne dotujú cez mestský rozpočet zvyšok Prievidze. Takže neočakávajte odpoveď na Váš podnet. Ten nepríde. Naopak, skôr z Vás spravia idiota.
04. december 2012

Ing.Ferčák M.

Začalo II. kolo ŠEI v Trenčine, niečo ako odvolanie. Fundovaný vedia, že ukončenie je až keď, sa využijú v š e t k y právne možnosti a tie sú ešte minimálne 3 (slovom tri).
Priemerné teploty zistene v SHMÚ za 120 € na 5 dní,
zákon o začiatku spustenia dodávky tepla
je nad všetký rozhodnutia v rozpore s týmto zákonom.
(info je určene h.mď a spol.)
04. december 2012

Ing.Ferčák M.

Začalo II. kolo ŠEI v Trenčine, niečo ako odvolanie. Fundovaný vedia, že ukončenie je až keď, sa využijú v š e t k y právne možnosti a tie sú ešte minimálne 3 (slovom tri).
Priemerné teploty zistene v SHMÚ za 120 € na 5 dní,
zákon o začiatku spustenia dodávky tepla
je nad všetký rozhodnutia v rozpore s týmto zákonom.
(info je určene h.mď a spol.)
18. december 2012

Ing.Ferčák M.

I n f o je pre pána Kmeťa a veľmi často mylne informujúceho o vyriešeni h o v o r c u h.mď. a spol. V II. kole ŠEI generálny riaditeľ uloží opatrenia voči Krajskému inšpektorátu ŠEI v Trenčine v súvislosti s vykonanou kontrolou, KI ŠEI Trenčin upozorní dodávateľa tepla PTH a.s. Prievidza, aby v budúcnosti zabezpečoval v zmysle vyhlášky č. 152/2005 Z.z....
A ZAČne III: kolo SMERom na Ministerstvo hospodárstva a ...
03. január 2013

Ing.Ferčák M.

Z citácie, kt. použil (ne)kompetentný h.mď.
.
.domovníka p. Ferčáka
..a 80% obyvateľov bytového domu .“
SVBanP domovníka nemá a nikda nemalo,
neexistuje 80% klamára p.Minicha a tým aj ďaľšieho citáciou zavádzajúceho klamára h.mď.(hovorca mestaPD?)
14. február 2013

Odkaz pre starostu - Prievidza

Na základe diskusie pod podnetom som požiadal Krajský inšpektorát Štátnej energetickej Inšpekcie (ŠEI) v Trenčíne o sprístupnenie informácie, či prebieha voči spoločnosti PTH, a.s. Prievidza správne konanie za porušenie vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č.152/2005 Z.z. Na základe tejto odpovede ostáva podnet v statuse vyriešený. Ak v budúcnosti dôjde k rozhodnutiu, že došlo k pochybeniu zo strany PTH, a.s. Prievidza, a to napríklad ŠEI, alebo iným štátnym orgánom, tak podnet otvoríme a budeme čakať na reakciu samosprávy a spoločnosti PTH, a.s. Prievidza.

Jakub Kmeť
14. február 2013

Ing.Ferčák M.

odpoveď generálneho ŠEI v TN na podnet.
14. február 2013

Ing.Ferčák M.

Keďže sa mi nedá aktualizovať ,
žiadam pán koordinátor o objektívnu aktualizáciu o zaslanú prílohu do Vašej pošty.
Ing. Ferčák M.
15. február 2013

Odkazprestarostu.sk

Pán Ferčák poslal som Vám aj email. Prosím pošlite ako aktualizáciu celý dokument. Nie len jeho polovicu. Hneď na to bude zverejnený. Ďakujem

Jakub Kmeť
18. február 2013

Odpoveď samosprávy

Zasielam aktualizáciu podnetu. K rozhodnutiu Štátnej energetickej inšpekcii už nebudeme dopĺňať daĺšie vyjadrenia.

M. Ďureje
18. február 2013

Odkaz pre starostu - Prievidza

Na základe všetkých dokumentov, ktoré boli zverejnené k tomuto podnetu, došlo k zmene status na "Rozhodnite" zo statusu "Vyriešený" . Užívatelia portálu môžu svojim hlasovaním určiť, či je daný podnet možné považovať za vyriešený, alebo nie. Hlasovať je možné v najbližších desiatich dňoch, potom sa podnet uzavrie.

Jakub Kmeť
19. február 2013

Ing.Ferčák M.

...pán M.Ďureje dal vyjadrenie KI ŠEI v Trenčíne, ktorá kontrolovala kúrenie vo VS 1248 (pletie hrušky s jablkami), kde bolo kúrenie na príkaz štatutára SVBaNP o d s t a v e n é a tak vlastne nebolo čo kontrolovať. Posledné je vyjadrenie generálného riaditeľa (z 12.12.2012) ŠEI v Trenčíne, opatrenie voči KI ŠEI a v náväznosti na to musí byť upozornenie KI ŠEI v TN na PTH a.s., aby v budúcnosti dodržiaval vyhlášku 152/2005 Z.z. MH SR.
Upozornenie nechce z í s k a ť a z v e r e j n i ť koordinátor stránky a ani ,,vševedko " M.Ďureje, pritom viceprimátor mesta je člen predstavenstva PTH a.s.v ,ale pri množstve neustále pribúdajúcich funkcii o tom nevie informovať.
21. február 2013

Ing.Ferčák M.

Oficiálne samospráva
...,,už nebudeme dopĺňať daĺšie vyjadrenia."
M. Ďureje
...a obyvateľ a občan mesta
Nehodia sa priniesť objektivnosť r i e š e n i a.
Opať zahmlievanie a podsúvanie.
Ing. Ferčák M.
21. február 2013

Ing.Ferčák M.

Sťažnosť na vyriešenie podnetu,
keďže člen predstavenstva a viceprimátor JUDr. Maxina n e d o d r ž a l
sľub po upozornení KI ŠEI v Trenčíne stretnúť sa riešiť ďalej porušenie vyhlášky 152 / 2005 Z.z. MH SR,
bola z a s l a n á na Ministerstvo hospodárstva SR .
23. február 2013

Ing.Ferčák M.

. skúsenosti a rady h o v o r c u sú hodné naších daní a poplatkov ...
Citácia: ,,Okrem kontrolných orgánov SR sa p o k o j n e
môžete o b r á t i ť aj na príslušné inštitúcie EÚ.
Mgr. Michal Ďureje hovorca mesta
Mestský úrad Námestie slobody 14 971 01 PRIEVIDZA"
17. marec 2013

Ing.Ferčák M.

Pan koordinátor,
napíšete všetkých dokumentov a z MH SR ešte nič neprišlo.
Vo veci porušenie zákona predsa nemôže rozhodovať hovorca alebo nejaké anonymne osoby hlasovaním, takto predsa nemôže existovať právny systém ani jeho vyriešenie, je to absurdné a nesprávne pochopenie vyriešenie podnetu.
Podnet nie je ukončený a nejaký hovorca bez vymedzených kompetencii a akejkoľvek zodpovednosti k svojim vyjadreniam to nemôže ukončiť, že viac k tejto veci nebude dopĺňať v y j a d r e n i a , keď to zahmlieva od samého začiatku podnetu v prospech PTH, len preto,že člen predstavenstva za mesto aj, keď je JUDr. nie je schopný v záujme zisku dodržiavať zákon 152/2005 Z.z. MH SR.
Alebo si aj Vy Vaša stránka myslí, že zákon sa nemusí dodržiavať???

Ing. Ferčák
22. marec 2013

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň pán Ferčák,

Podnet je pre mňa, ako administrátora, v súčasnosti uzavretý.

Rešpektujem, že máte v tejto veci iný názor, ktorý vyjadrujete v tejto diskusii. Ak získate odpoveď Ministerstva hospodárstva na Váš podnet, tak nie je najmenší problém ju sem vložiť ako aktualizáciu.

Odkazprestarostu.sk je platforma na komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi. To, ako samospráva komunikuje je len jej vizitka. Každý občan si o tom môže urobiť svoj vlastný úsudok. Rovnako to platí v prípade mojich vyjadrení, Vašich príspevkoch, alebo ostatných návštevníkov portálu.

Jakub Kmeť

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania