Státie vozdiel na chodníku

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 07. januára 2016

Na CHODNÍKU vedľa cesty na ulici Novackého neustále stoja osobné, dodávkové a dokonca aj nákladné automobily. Takéto protiprávne konanie zostáva bez povšimnutia mestskej polície, ktorá má sídlo iba niekoľko desiatok metrov od predmetného chodníka. Uvedená lokalita je okrem toho "monitorovaná" kamerou MsP.

Na fotke je vidieť skutočne idylické "parkovisko" na chodníku, na ďalšej fotke zase na chodníku stojí nákladné vozidlo s hmotnosťou nad 10 ton. Zásobovanie susediacich prevádzok nie je možné zabezpečovať spôsobom, že musia chodci kľučkovať pomedzi autá !

Chodník sa navyše nachádza v zóne so zákazom státia (okrem autobusov).

Akým spôsobom sa zabráni neustálemu státiu vozidiel na tomto chodníku ?

08. január 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
MsP vykonala obhliadku daného miesta dňa 8.januára 2016. V tomto prípade je potrebné doplniť, že lokalita je v zónou zákazu státia, to ale neznamená, že v lokalite platí zákaz zásobovania. Preto treba rozlišovať merito konkrétnej veci, t.j. presnú príčinu zastavených vozidiel.
Preto je potrebné vždy privolať mestskú políciu, ktorá prezistí, či ide o parkujúce vozidlá alebo zásobujúce vozidlá.

Prosíme, ak budete v budúcnosti svedkom nesprávneho parkovania privolajte mestskú políciu. Urobiť tak môžete na tel. čísle 159.
Bez okamžitého privolania mestskej polície problém nevyriešime tak efektívne ako by sme si želali.

Michal Ďureje
hovorca mesta
+
Milan Gatial - MsP Prievidza
11. január 2016

Viktor

Pre "anonymného užívateľa". vychádzam z toho čo si napísal: chodník sa nachádza v zóne so zákazom státia. To znamená, že tam vodič môže zastaviť za účelom urýchleného naloženia, vyloženia tovaru a nastúpenia, vystúpenia osôb. Ďalej zastaviť a stáť na chodníku môže v prípade ak zostane voľná šírka chodníka 1,5m. (podľa tvojich fotiek tam toľko zostalo). To nie je môj názor, to je z vyhlášky o cestnej doprave. Z toho mi vyplýva, že ak dodržím uvedené, aj keby tam policajti mali dve kamery, priestupku sa nedopúšťam. Akurát si môžu skontrolovať či naozaj zásobujem.
12. január 2016

Anonymný užívateľ

Nemá význam diskutovať s niekým kto si myslí, že v zóne so zákazom státia je státie vlastne povolené. Chodníky sú súčasťou ciest a vzťahujú sa na ne dopravné predpisy a pochopiteľne teda aj značky. Na uvedenom mieste je možné iba ZASTAVIŤ.

Rovnako platí, že zastaviť je možné iba NA KRAJI chodníka, nie uprostred chodníka tak, aby zostala voľná šírka minimálne 1,5 metra.Chodník je súčasťou ciest, nie je cestou a preto je jazda po chodníku zakázaná. Zastavenie dodávkového vozidla na fotke je v rozpore s dopravnými predpismi.

Viktor nesprávne pochopil znenie §52 ods.2 zákona č. 8/2009, podľa ktorého "Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1, 5 m OKREM zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím."

Uvedený text hovorí, že v zóne s dopravným obmedzením (zákaz zastavenia a státia) NIE JE možné zastaviť alebo stáť. Na Novackého ulici je zóna so zákazom státia, je tam teda možné iba ZASTAVIŤ.

Druhá veta odseku 2 hovorí, "V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1, 5 m". Takže na chodníku v tejto zóne môžu zastaviť a STÁŤ iba bicykle a motocykle.
13. január 2016

Viktor

Nepokladám sa za odborníka na dopravu, ale vychádzam z vyhlášky, pardon v tom máš pravdu nie z vyhlášky ale zo zákona. A zákon nehovorí kde na chodníku mám zastaviť, na ktorej strane, alebo či v jeho strede. Len jednoznačne hovorí že môžem zastaviť a stáť ak zostane voľná šírka 1,5m. A nedá mi k tomu odborníkovi na dopravu. Pri všetkej úcte však ty sa staviaš do pozície všetko viem, ja len čítam zákon. Skús si to prekonzultovať ak máš nejakého kamaráta na doprave a potom nám napíš.
13. január 2016

Viktor

Pán anonymný užívateľ - ako si sám napísal: "Na ul. Nováckeho je zóna so zákazom státia, je tam možné iba zastaviť". Zastaviť znamená čas potrebný na urýchlené naloženie, vyloženie tovaru a nastúpenie, vystúpenie osôb §2 odst. x zák. 8/2009, samozrejme za podmienky dodržania šírky. A k tomu druhému odstavcu §52. Prečítaj si ho pozorne ešte raz a možno pochopíš, čo tými bicyklistami a motocyklistami zákonodarca myslel a ak ti to nieje jasné, tak si prečítaj dôvodovú správu pri zmene zákona. Tým bola daná výnimka, tí nemusia zásobovať, pri značke zóna s dopravným obmedzením a platená zóna môžu na chodníku parkovať, ak dodržia požadovanú šírku. Toto máš napísané v dôvodovej časti zákona. To ne je z mojej hlavy.
13. január 2016

...

Veď ale v aktualizácii je jasne uvedené, že bicykle a motocykle môžu v zóne so zákazom státia stáť, ak je dodržaná voľná šírka chodníka 1,5 m (teda majú výnimku). Nechápem, čo potom Viktor rieši....
13. január 2016

Viktor

On píše, že na chodníku môžu zastaviť a stáť iba bicykle a motocykle posledné slová v aktualizácii

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania