Nedostatočná vzdialenosť značiek

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Neriešený
meno
Anonymný užívateľ 14. januára 2016

Značky P 8 - Hlavná cesta a IP 17b - Parkovisko - parkovacie miesta s regulovaným státím vrátane dodatkových tabuliek na ulici Ondrejova sú od seba vzdialené menej ako 10 metrov. V zmysle Zásad pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách od Ing. Kanálika je minimálna vzdialenosť medzi dopravnými značkami v obci 10 metrov (odporúčaná vzdialenosť je až 20 metrov). Vzdialenosti medzi dopravnými značkami sú záväzné a ODI ani mesto ich nemôže meniť podľa vlastných predstáv.

Podľa podľa vyhlášky č. 9/2009 musia byť zvislé dopravné značky včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti. Toto nie je dodržané, značka IP 8 zakrýva značku IP 17b, čo je vidieť na fotografii.

Kedy budú značky osadené v zmysle platných predpisov ?

K podnetu žiadam aj vyjadrenie ODI.

18. január 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Stanovisko zabezpečí referentka pre dopravu MsÚ.
V prípade, že chcete vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu, prosím kontaktujte priamo dopravný inšpektorát. Portál Odkaz pre starostu je komunikačný kanál slúžiaci na kontaktovanie samosprávy. Ďakujeme za pochopenie.


Michal Ďureje
hovorca mesta
24. marec 2016

Anonymný užívateľ

Značku P 8 - Hlavná cesta je potrebné odstrániť, nakoľko nie je žiadny dôvod na jej umiestnenie. Značka upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou, na uvedenom mieste sa ale žiadna križovatka nenachádza (vjazd na parkovisko NIE JE križovatkou). Priebeh hlavnej cesty tiež nie je potrebné zopakovať alebo zdôrazniť.

Podľa zákona č. 8/2009 sa dopravné značky a dopravné zariadenia sa smú používať len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Umiestňovaním značiek spôsobom ako na fotke vzniká úplne zbytočný značkový "smog", ktorým je preslávené celé Slovensko.
05. január 2017

Anonymný užívateľ

Samospráva podnet ignorovala a dopravná značka označujúca hlavnú cestu nebola odstránená. Podnet NERIEŠENÝ.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania