Deravý prístrešok zastávky MHD na autobusovej stanici

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

V riešení
meno
František Šiller 24. januára 2016

Zastávka MHD na autobusovej stanici má už niekoľko rokov deravý prístrešok! Bolo by možné ho opraviť? V každom prípade by bolo ale vhodné poslať zodpovedného za opravu pozrieť si stav poškodenia počas dažďa, aby videl, kde sú diery a kadiaľ zateká. Ďakujeme.

26. január 2016

Odpoveď samosprávy

Poškodený prístrešok sanujeme v spolupráci s Technickými službami mesta Prievidza.

. Dušan Kohút
referent výstavby
Mestský úrad
18. február 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
poškodený prístrešok je opravený.
Upozorňujeme však, že priľahlá budova ma zvedenú dažďovú vodu na predmetnú strechu, čo prispieva k jej degradácií a zatekaniu.

Roman Bartoš
Vedúci strediska miestnych komunikácii a správy parkovísk
19. február 2016

František Šiller

Dobrý deň pán Bartoš!

Včera t.j. štvrtok 18.2.2016 ste uviedli informáciu, že prístrešok na stanici je "opravený". Ja som sa bol dnes t.j. v piatok 19.2.2016 pozrieť na stanicu a na tento prístrešok. Skúste si tipnúť, čo som zistil !? Z Vami opravenej strechy zateká kompletne na celú sedaciu časť - na lavičky! Je to katastrofa!
Pevne verím, že ste si z používateľov tohto portálu, ako aj z obyvateľov mesta Prievidza, vrátane návštevníkov mesta, urobili predčasný Prvý apríl! Lebo ak si myslíte, že odstránením lístia a machu zo strechy podľa Vás opravíte vzniknuté diery, a cez ne už nebude zatekať na čakajúcich, tak to sa veľmi mýlite!
Pán Bartoš, pozývam Vás na posedenie v daždivom počasí na túto zastávku! Aspoň si preveríte vašu opravu a verím, že si za kvalitou prác stojíte a teda toto pozvanie neodmietnete!
Ešte by ma zaujímalo - dodatočne - koľko táto úžasná oprava stála a kto nesie zodpovednosť za nekvalitnosť prác!
A posledná poznámka : V prvom príspevku som upozorňoval na to, že prístrešok treba riešiť v daždi, aby ste videli zatekajúce miesta! Zrejme niekto na miestach nevie čítať, alebo si fakturuje peniaze nás, občanov, za opakovanú "kvázi" prácu. Hanba!
Ďakujem.
19. február 2016

František Šiller

Dobrý deň pán Bartoš!

Včera t.j. štvrtok 18.2.2016 ste uviedli informáciu, že prístrešok na stanici je "opravený". Ja som sa bol dnes t.j. v piatok 19.2.2016 pozrieť na stanicu a na tento prístrešok. Skúste si tipnúť, čo som zistil !? Z Vami opravenej strechy zateká kompletne na celú sedaciu časť - na lavičky! Je to katastrofa!
Pevne verím, že ste si z používateľov tohto portálu, ako aj z obyvateľov mesta Prievidza, vrátane návštevníkov mesta, urobili predčasný Prvý apríl! Lebo ak si myslíte, že odstránením lístia a machu zo strechy podľa Vás opravíte vzniknuté diery, a cez ne už nebude zatekať na čakajúcich, tak to sa veľmi mýlite!
Pán Bartoš, pozývam Vás na posedenie v daždivom počasí na túto zastávku! Aspoň si preveríte vašu opravu a verím, že si za kvalitou prác stojíte a teda toto pozvanie neodmietnete!
Ešte by ma zaujímalo - dodatočne - koľko táto úžasná oprava stála a kto nesie zodpovednosť za nekvalitnosť prác!
A posledná poznámka : V prvom príspevku som upozorňoval na to, že prístrešok treba riešiť v daždi, aby ste videli zatekajúce miesta! Zrejme niekto na miestach nevie čítať, alebo si fakturuje peniaze nás, občanov, za opakovanú "kvázi" prácu. Hanba!
Ďakujem.
25. február 2016

František Šiller

Kontroluje niekto tieto príspevky? Alebo po odpísaní nezmyselností zo strany samosprávy sú už zabudnuté?
Ďakujem za info.
26. február 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pán Šiller,

naša práca bola vykonaná riadne a za svojou prácou si stojíme. Veľmi rád sa s Vami osobne stretnem pod predmetnou strechou a môžeme Vám to aj názorne vysvetliť. Problém, ktorý popisujete, nie je spôsobený dierou, resp. dierami v streche prístrešku MHD. Celý problém tkvie v umiestení ríny, resp. zvodu dažďovej vody na predmetnú strechu. V čase dažďa sa voda vytekajúca z ríny prevalí cez hranu strechy a následne po jej vnútornej časti steká až kým nenarazí na oceľový preklad, po ktorom voda kvapká na dosky lavice. Na túto skutočnosť, t. j. existencie nevhodne riešeného vyústenia ríny, sme informovali vlastníka prístrešku a dnes nad rámec našich správcovských činností, sme vyvolali aj osobné stretnutie s prednostom železničnej stanice, ktorý prisľúbil úpravu problémovej ríny. Ako sami vidíte na pôvodných fotkách bolo týchto „dier“ viac, ale opäť nešlo o „diery“ ale iba o prevalenie sa dažďovej vody cez okraj prístrešku na viacerých miestach. V tomto prípade to spôsobovalo naplavené a napadané lístie. Po odstránení lístia a vyčistení strechy ostal problém už len v priestore problémovej ríny, na ktorú sme upozornili. Z toho dôvodu považujeme tento problém z našej strany za vyriešený a po úprave ríny, sa odstráni aj toto inkriminované problémové miesto, to však nepatrí už do našej kompetencií, ale do kompetencií vlastníka priľahlej budovy (ŽSR).
Ďakujeme za pochopenie.


Roman Bartoš
Vedúci strediska miestnych komunikácii a správy parkovísk
29. február 2016

František Šiller

Dobrý deň pán Bartoš!

Ďakujem Vám za odpoveď, aj keď je nedostačujúca. Dnes - v pondelok 29.2. som sa bol pozrieť na prístrešok. Pozitívne je, že zvod z budovy ŽSR je už odstránený. Teda by už voda nemala robiť problémy. Ale nie je to tak! Voda stále cez diery v streche kvapká na lavičky a tie sú mokré. Vy síce tvrdíte, že diery problém nie sú, ale že je to voda, ktorá sa prevalí cez hranu strechy. No v každom prípade, ak voda netečie cez diery v streche, ale cez hranu, nebolo by logické tú spomínanú hranu opraviť / upraviť tak, aby voda cez hranu netiekla?
Pán Bartoš, prijímam Vaše pozvanie na stretnutie, kontaktujte ma prosím mailom. Ďakujem.
V prílohe posielam fotky urobené počas dažďa.
29. február 2016

František Šiller

Dobrý deň pán Bartoš!

Ďakujem Vám za odpoveď, aj keď je nedostačujúca. Dnes - v pondelok 29.2. som sa bol pozrieť na prístrešok. Pozitívne je, že zvod z budovy ŽSR je už odstránený. Teda by už voda nemala robiť problémy. Ale nie je to tak! Voda stále cez diery v streche kvapká na lavičky a tie sú mokré. Vy síce tvrdíte, že diery problém nie sú, ale že je to voda, ktorá sa prevalí cez hranu strechy. No v každom prípade, ak voda netečie cez diery v streche, ale cez hranu, nebolo by logické tú spomínanú hranu opraviť / upraviť tak, aby voda cez hranu netiekla?
Pán Bartoš, prijímam Vaše pozvanie na stretnutie, kontaktujte ma prosím mailom. Ďakujem.
V prílohe posielam fotky urobené počas dažďa.
16. marec 2016

František Šiller

Túto poslednú aktualizáciu opäť nikto nerieši....

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania