Nevhodné parkovanie

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 19. decembra 2012

Takmer každodenné parkovanie vozidiel na chodníku, kde úplne prekrývajú pruh pre cyklistov a z veľkej časti samotný chodník. Nie je počas zimného obdobia možné prechádzať kvôli vode a blatu cez miesto ktore vozidlá "nechajú" pre chodcov. Je to celé asi 5 metrov od vyznačenej plochy na parkovanie na ceste !!! Situácia sa opakuje niekoľko mesiacov a je úplne prehliadaná okolo jazdiacou políciou.

20. december 2012

Milan

Na takýhto sedliakov treba pravidelne volať mestskú políciu, je to účinné riešenie.
21. december 2012

Odpoveď samosprávy

Vodičke uvedeného vozidla bola udelená bloková pokuta. Autorovi podnetu oznamujeme, že v prípade opätovného zistenia takéhoto nevhodného parkovania je vždy potrebné bezodkladne privolať Mestskú políciu prostredníctvom bezplatnej tel. linky č. 159.


MsP
07. február 2013

Odpoveď samosprávy

Na daný chodník nemôžeme osadiť stĺpiky, lebo zamedzíme príjazdu záchranných zložiek
V prípade ak nastane nevhodné parkovanie, prosím volajte Mestskú políciu.

Referentka oddelenie výstavby MsÚ
07. február 2013

Odkazprestarostu.sk

Bolo by možné v danej lokalite osadiť značku zákaz vjazdu, alebo vodorovné značenie, ktoré by informovalo vodičov, že nemajú parkovať na danom mieste? Ďakujem

Jakub Kmeť
14. február 2013

M. Ďureje

V uvedenej lokalite nie je potrebné osadiť dopravné značenie – Zákaz vjazdu alebo Zákaz státia, nakoľko sa jedná o chodník, ktorý má v Zákone 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §52 ods. 2 uvedené osobitné ustanovenia, v ktorých sa hovorí, že iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať, to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5m, okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím.

Riešením v prípade parkovania na chodníku je upovedomiť na danú skutočnosť mestskú políciu.

Referent pre dopravu MsU

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania