Hrb na trávniku

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 03. júla 2016

Na trávnatej ploche vedľa cesty na ulici Clementisa je už niekoľko rokov (od opravy cestných obrubníkov) značný hrb, na ktorom nie je možné normálne kosiť trávu. Namiesto jednoduchého a nenáročného vyrovnania terénu sa tráva na uvedenom mieste kosí krovinorezmi, čo je mimoriadne logické "riešenie".

Kedy bude KONEČNE terén uvedený do zodpovedajúceho stavu ?

07. júl 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
prosíme verejnosť, aby portál odkaz pre starostu využívala na riešenie skutočných a hlavne reálnych problémov. S príslušnými odbornými zamestnancami na kosenie, cestné komunikácie a verejný poriadok, sme sa zhodli, že "hrb" nepredstavuje žiadnu prekážku.
Budeme vďační, ak zadávatelia podnetov pochopia význam našej odpovede.
I napriek tomu, VPP pracovníci zabezpečia vyrovnanie "hrbu" na trávniku.


Michal Ďureje
hovorca mesta
08. júl 2016

...

O tom, či je podnet "skutočný a reálny" našťastie nerozhoduje hovorca mesta ani príslušní zamestnanci, ale výlučne administrátor tejto stránky ! Keďže bol podnet zverejnený, tak je podľa administrátora reálny a spĺňa kritériá portálu. Bolo by preto namieste, aby sa hovorca mesta zdržal podobných čisto subjektívnych vyjadrení a reagoval iba na samotnú podstatu podnetu.

V zmysle "logiky" odpovede už zrejme nie je vhodné zasielať podnety týkajúce sa sfušovaných opráv rozkopávok, veď predsa hrby alebo jamy zamestnancom mesta vôbec nevadia. Pri takomto prístupe "kompetentných sa potom nemôžeme čudovať, prečo je na všade na Slovensku taký bordel....
14. júl 2016

Odpoveď samosprávy

„hrb“ sme vyrovnali pomocou techniky a VPP pracovníkov. Práce zabezpečovala mestská spol. TSMPD.

Roman Bartoš
Vedúci strediska miestnych komunikácii a správy parkovísk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania