skládka odpadu

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 01. marca 2013

Na chodníku v majetku mesta je táto skládka odpadu.
č. parcely - 3946/4 - v majetku mesta.
Dlhodobo neriešené.

03. marec 2013

Laci

Treba namiesto fotenia zobrať lopatu a hodiť do kontajneru, "aktivista". Ešte aj číslo parcely si nájde...
04. marec 2013

igor

Laci, môžeš to vyskúšať. Ja som to robil dva roky a už ma to po tých našich spoluobčanov prestalo baviť.
Zober si lopatu a vyčisti a príď to pozrieť po týždni.
06. marec 2013

Odpoveď samosprávy

Na parcele č. 3946/4 vo vlastníctve mesta Prievidza na mieste za stĺpom verejného osvetlenia na križovaní ulíc R. Jašíka a Átriovej sa nenachádza stanovište na ukladanie odpadov. V lokalite dochádza opakovane k vytváraniu nelegálnej skládky odpadu a dlhodobo je riešené čistenie uvedeného priestoru (aj v roku 2012), vďaka nezodpovednému konaniu nezistených pôvodcov odpadu. V lokalite je „odložený“ bežný komunálny odpad (ako to vidno aj z fotografie nahlasovateľa), ktorý mal byť umiestnený do príslušných nádob na komunálny odpad alebo jeho zložky.

Každý pôvodca odpadu (fyzická osoba- obyvatelia mesta, fyzická osoba podnikajúca a právnická osoba) je podľa zákona o odpadoch a všeobecne záväzného nariadenia mesta povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste, užívať zberné nádoby podľa systému zberu a ukladať odpady alebo ich oddelené zložky na miesta a do nádob na to určených, prípadne je možnosť využiť na zbavenie sa odpadu zberný dvor v čase jeho prevádzky.

Každé narušenie systému zberu vytvorením nelegálnej skládky zvyšuje náklady potrebné na zabezpečenie chodu odpadového hospodárstva a tým aj zvýšenie poplatku za odpady, ktorý platíme všetci.

Preto je dôležitý zodpovedný prístup každého obyvateľa, aby sme predchádzali vzniku nelegálnych skládok a tak chránili aj svoje životné prostredie.
Čiernu skládku musíme odstrániť


Oddelenie výstavby a životného prostredia
19. apríl 2013

Odpoveď samosprávy

Čierna skládka bola vyčistená. Na túto službu sme využili pomoc VPP pracovníkov. Možno uverejníme aj fotky vyčistenej lokality.

M. Ďureje

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania