Zatopené fitness ihrisko

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 23. augusta 2016

Vo výkope nového fitness ihriska stojí po každom daždi množstvo vody - kvôli slabej priepustnosti podložia a umiestneniu pod svahom. Keďže sú tréningové prvky už namontované je evidentné, že sa budú robiť už iba terénne úpravy a odvodnenie sa ako je dobrým zvykom riešiť nebude. Dopadové zóny ihriska bude tvoriť plavený štrk, avšak voda do štrku rozhodne nevsiakne.

Rovnaký problém je napríklad na detskom ihrisku na ulici Bernoláka a čiastočne aj na ihrisku na ulici Gorkého, kde sa po daždi pod vrstvou štrku nachádzajú rozsiahle hlboké kaluže.

Ako plánuje mesto zabezpečiť odvodnenie ihriska, ktoré je nevyhnutné ?

23. august 2016

vigoo vigoo

...čo dodať...opäť raz zvíťazil "kvalitný projekt" nad zdravým rozumom.Osádzať čokoľvek pod úroveň okolitého terénu a ešte pod svahom...to chce fakt blbca na pohľadanie.
24. august 2016

Anonymný užívateľ

Po neďeľnom daždi bolo ihrisko kompletne zatopené a voda dosahovala miestami aj 20 centimetrov.
Na fitness ihrisku to po daždoch nebude vyzerať ako napríklad na detskom ihrisku na ulici Bernoláka, ale ešte podstatne horšie.

Kompetentní si evidentne nevšimli, že celý park Prepadliská je po každom väčšom daždi podmáčaný, na mnohých miestach na trávniku sú rozsiahle kaluže a voda vyteká na priľahlý chodník.
24. august 2016

Daniela

Začaté a nedokončené cvičisko za ZŠ

Cvičisko by malo slúžiť obyvateľom sídliska Kopanice a širokej verejnosti, ale žiaľ. Dúfali sme, že ešte počas leta sa bude môcť na náradiach zacvičiť, no ale ako vidieť, nie viď . foto. Prečo, keď sa niečo začne budovať, nie a nie, čo najskôr dokončiť. Ako sú spravené a podpísane zmluvy? Takto sa potom navyšuje cena diela a tam utekajú peniaze. Kto za to zodpovedá?
24. august 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Ide o stavenisko a ihrisko v žiadnom prípade nie je dokončené. Priestor je vymedzený páskami a ľudia ešte dané stroje nemôžu využívať.

Ihrisko ešte nie je dokončené, počas výstavby sme po odkrytí vrchnej vrstvy zeminy obnažili značnú vrstvu nepriepustného ílu. Po konzultácií s odborom výstavby MsÚ sme si dohodli postup riešenia. Práce na dokončení sťažuje nepriaznivé počasie v podobe každodenných prívalových nočných dažďov. Na základe priaznivej predpovede počasie na najbližšie obdobie sme k dnešnému dňu pristúpili k odčerpávaniu nahromadenej vody. Následne po odčerpaní vody budú započaté práce spojené s odstránením, resp. zmiernením problému hromadiacej sa vody v priestore fitnes ihriska.
Momentálne pripravujeme odvodnenie terénu, viď foto. Práce by mali byť dokončené začiatkom budúceho týždňa.Roman Bartoš
Vedúci strediska miestnych komunikácii a správy parkovísk


02. september 2016

Odpoveď samosprávy

Ihrisko bolo dokončené aj odvodnením terénu. Práce boli dokončené 2.9.2016.

Roman Bartoš
TSMPDDiskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania