Poruchy vozovky - Na Karasiny

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

V riešení
meno
Anonymný užívateľ 10. októbra 2016

Cesta na ulici Na Karasiny bola súvisle zrekonštruovaná na jeseň 2014, avšak v súčasnosti je už na vozovke viacero závažných porúch:

1. Asfaltová zálievka pracovného spoja bola vykonaná nekvalitne a neodborne. Zálievka na viacerých miestach už nie je žiadna, spoj vozovky sa na mnohých miestach výrazne otvára a hrozí jeho postupná deštrukcia. Nekvalitne zrealizovaný spoj vozovky pri križovatke s ulicou Clementisa sa rozpadáva už od rekonštrukcie. Chýba zálievka na spoji Na Karasiny - Clementisa, spoj je otvorený.

2. Napriek použitiu geomreže sa na vozovke objavili rozsiahle pozdĺžne a priečne trhliny.

3. Na časti vozovky prišlo k poklesu obrusnej vrstvy na jednej cesty a vytvoril sa rozsiahly pozdĺžny hrboľ.

Kedy bude mesto reklamovať uvedené vážne závady u zhotoviteľa, firmy Strabag ?

12. október 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Stanovisko ako aj prípadné riešenie podnetu zabezpečí odbor výstavby MsÚ.

Michal Ďureje
hovorca mesta

21. október 2016

Odpoveď samosprávy

Na základe podnetu zamestnanci Mestského úradu vykonali obhliadku na mieste s preverením skutočného stavu.
Požiadali sme realizátora o odstránenie zistených nedostatkov na komunikácii v rámci záruky na dielo.


Andrea Nikmonová
vedúca oddelenia výstavby a
životného prostredia
Mestský úrad

26. október 2016

Anonymný užívateľ

Pre rýchle lokalizovanie porúch vozovky uvedených v podnete pripájam prehľadnú mapu. Ak by bola pri rekonštrukcii dodržaná technologická disciplína tak by sa žiadna z uvedených závad nemohla prejaviť prejaviť už po 1,5 roku.
29. november 2016

Odpoveď samosprávy

- Realizátor odstráni zistené nedostatky na komunikácii v rámci záruky na dielo, ktoré boli predmetom zmluvy. Zhotoviteľ zrealizuje opravu čo najskôr, v termíne podľa poveternostných podmienok.

Lenka Zajacová
referent výstavby
Mestský úrad


21. marec 2017

Anonymný užívateľ

Po zime sa výrazne otvoril spoj na značnej časti vozovky. Kompetentných upozorňujem, že je nevyhnutné reklamovať a teda opraviť aj túto závažnú závadu.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania