Prístupová cesta na mestskom pozemku

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 14. októbra 2016

Vlastník rodinného domu si nedávno vybudoval prístrešok pre auto vrátane prístupovej cesty, ktorá sa nachádza aj na pozemku mesta.

Bola prístupová cesta vybudovaná so súhlasom mesta a požiadal jej majiteľ tiež o povolenie na zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu ?

21. október 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Stanovisko k podnetu zabezpečí odbor stavebného poriadku v spolupráci právnou kanceláriou.

Michal Ďureje
hovorca mesta

26. október 2016

Odpoveď samosprávy

Na stavby na pozemku parc. č. 2847 vydalo mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad povolenie
(oznámenie k ohláseniu stavebných úprav) dňa 12.10.2016 pod č. 2.4.2-04—6976-2016,
povolenie na zriadenie vjazdu vydalo mesto Prievidza referát územného plánovania a dopravy dňa 24.9.2016 pod č-. 2.4.3-4792-2015/92631.


Vladimíra Richterová
Referent stavebného poriadku


Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania