Námestie Slobody

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 01. apríla 2013

Opäť opadáva omietka. Stihnete dať do poriadku padajúcu o m i e t k u po druhýkrát do blížiacich sa osláv oslobodenia Prievidze?

07. apríl 2013

Ing. Ferčák M.

Podnet bol adresovaný splnomocnencovi pre etiku a protokol Alojzovi Vlčkovi z dôvodu, že aj prvýkrát, keď bola omietka viac opadaná, to osobne dal doporiadku: Čo tak to dať opraviť na dlhšiu dobu, ako len na pár mesiacov?
09. apríl 2013

Alojz Vlčko

Pán Ferčák, do mojej pracovnej náplne nepatrí ani nikdy nepatrila starostlivosť o pamätihodnosti. Keďže ste mi e-mailom poslali snímky, na ktorých bola dokumentovaná opadajúca omietka pamätníka, osobne som ich posunul príslušným zamestnancom (referent pre kultúru, občianske obrady a protokol a kolegovia z Oddelenia výstavby a životného prostredia), ktorí následne zabezpečovali opravu. Skúste sa nabudúce namiesto nemiestneho osobného útoku spýtať na detaily, rád Vám ich poskytnem.
09. apríl 2013

Ing.Ferčák M.

Pán Alojz Vlčko, (splnomocnenec pre etiku a protokol) posunuli ste to aj prvý krát a bolo to v horšom stave. Podstata vecí nie je žiadny nemiestný útok na Vašu osobu, ale úcta osloboditeľom pri pietnom akte kladenia vencov, Ak Vás to veľmi zaneprázdnilo od momentálnej prácovnej náplne, ospravedlňujem sa. Odd. výstavby a źivot. prostredia má dôležitejšie problémy a nereaguje tak zodpovedne ako Vy. Termín bol veĺmi krátky a bolo potrebné to zveriť niekomu zodpovednému.
09. apríl 2013

Alojz Vlčko

Napísali ste, že som to "osobne dal do poriadku" - za jedno je to neúcta voči práci mojich kolegov, ktorí to reálne zabezpečili, za druhé tu navádzate na to, že ja konkrétne som mal niečo zbabrať, čím cielene opakovane zhadzujete moju prácu. To je podstata a trvám na tom, že to bol ďalší cielený osobný útok voči mne. Za upozornenie na opadajúcu omietku ďakujeme, samozrejme to budeme riešiť.
09. apríl 2013

Ing.Ferčák M.

To je n e ú c t a voči našim osloboditeľom (nebuďte vzťahovačný), mesto akoby sa hanbilo, že nás oslobodila Sovietská armáda. Vašu prácu som vyzdvihol, napriek môjmu názoru , že hovorca a splnomocnenec pre etiku a protokol je pre mesto zbytočná nákladová položka (nielen pre mestá). Niekto predsa musí byť zodpovedný, že ,,Krásna Perla" Hornej Nitry znie len ako falošná fráza a starostlivosť o majetok mesta sa neprenáša do reality všedných dní mesta.
Najviac je zdevastované staré Sídlisko Píly a paradoxne tu pôsobila súčasná primátorka a exprimátorka dve (slovom dve) volebne obdobia.Pani primátorka v tom čase odmietla funkciu konateľky SMMP, pre svoju pracovnú vyťaženosť. V súčasnosti pán viceprimátor je zavalený množstvom funkcii a neustále mu pribúdajú, ale s tým aj množstvo rôznych problémov, ktoré by sa mali riešiť. SVBaNP(nielen Píly) si vytvárujú finančné zdroje na svoju revitalizáciu a mesto vyvoláva s ú d n e spory, ktoré rieši aj prokurátura. Mesto je tu pre svojich obyvateľov...
09. apríl 2013

vrabec domovy

ING.Ferčak som rad ,ze mas uctu k osloboditelom aj k pamatniku.Len kdw si bol posled.20 rokov za vlady a vedenia Součka.Vanu a Bodnara-fontana na namesti vyzera ako v Hirošime po vybuchu atomovej bomby ,zamkova dlazba sa prepadava od od podchodu az po Prior doslova to vyzera ako plavajuca podlaha ludia sa podkynaju to ti nevadi.Cele roky drevene lav.sa neopravyli az teraz.Nič sa tu nerobylo len sa minali obrovske peniaze napr.na Kaju Gotta,Olympic atd ešte aj na dreveny šach na namesti ktory nikto nechcel a bol si tocho len teraz posledne dva roky sa tu predvadzaš ako v cirkuse si trapny a na smiech
09. apríl 2013

Odpoveď samosprávy

Oprava Pomníka padlým v SNP na Námestí slobody patrí v oblasti pamiatkovej starostlivosti medzi priority. Pretože pomník je národnou kultúrnou pamiatkou, bol pred začatím nevyhnutných stavebných úprav požiadaný Krajský pamiatkový úrad o vydanie rozhodnutia k zámeru obnovy. Rozhodnutím KPÚ Trenčín z 13. 12. 2012 bola obnova povolená a v zmysle určených podmienok spracovaná projektová dokumentácia /firma HD, s. r. o. – Ing Dušan Homola - 550,00 € za spracovanie projektovej dokumentácie/.

Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a ŽP nárokuje v rámci I. zmeny programového rozpočtu mesta na obnovu pamiatky finančné prostriedky vo výške 4 tisíc eur.

Pri realizácii opráv bude riešené odvádzanie dažďovej vody spôsobujúcej vlhnutie konštrukcie, oprava severnej strany fasády tribúny a schodiska vedúceho k tribúne.
M. Ďureje
09. apríl 2013

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,

opäť vyzývam používateľov portálu, aby viedli diskusiu slušne, vecne a zdržali sa osobných útokov, či osočovaniu iných osôb. V opačnom prípade pristúpim k vymazaniu celej diskusie.

Jakub Kmeť
09. apríl 2013

Ing.Ferčák M.

Je dobré pán Ďureje, že je to už v takomto štádiu riešenia, pretože teraz 4 000€ a zubom času p o d s t a t n e viac €. K pekne vynoveným lavičkám patrí aj pekné okolie o čom svedčí aj príprava na výsadbu záhonov. Verím, že podnet bude vyriešený naozaj.
17. júl 2013

Odpoveď samosprávyInformácie k stavbe „Stavebné úpravy na Pomníku padlých v SNP na námestí slobody v Prievidzi“ – uvedenú stavbu realizuje LEMAS spol. s r. o., Prievidza. Cena za dielo je 2.987,42 eur s DPH. Termín dokončenia a odovzdania diela je podľa zmluvy o dielo do 60 dní od začatia prác na diele. Práce boli začaté odovzdaním a prevzatím staveniska dňa 19.06.2013.

Stavebnými úpravami sa vyrieši odvedenie dažďovej vody z pódiovej časti pomníka. Plocha pódia je v súčasnosti vyspádovaná smerom k obvodovému múriku. V mieste múrika sa voda hromadí a spôsobuje degradáciu omietky ako aj samotného múrika. Pri stavebných úpravách sa vybuduje líniový žľab v dĺžke 9,0 m pred múrikom, ktorý dažďovú vodu z pódia odvedie do dažďovej kanalizácie, ktorá sa nachádza za pomníkom. Zároveň sa opraví omietka múrika a čiel schodiskových stupňov pomocou sanačnej omietky.


Michal Ďureje
24. september 2013

Odpoveď samosprávy

Pomník padlých v SNP, ktorý je situovaný v centre mesta, prešiel stavebnými úpravami na odvedenie vody z pódiovej časti pomníka.

Pred vykonanými stavebnými úpravami nebol na pomníku vytvorený odvodňovací systém a voda sa hromadila v mieste múrika, čím degradovala omietku pamätníka. Neexistenciou odvodňovacieho systému postupne vlhol celý pamätník, ktorý bol v minulosti vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Obsahom vykonaných prác bolo vybudovanie líniového žľabu, ktorý dažďovú vodu z pódia odvádza do dažďovej kanalizácie, nachádzajúcej sa za múrikom. Plocha pódia je vyspádovaná smerom k odvodovému múriku medzi dvomi nástupnými schodiskami vedúcimi na pódium.

Poškodená omietka múrika a čelá schodiskových stupňov boli opravené sanačnou omietkou. Na záver bol múrik doplnený prírodným kameňom. Cena prác bola v sume 2 987,42 € s DPH. Všetky práce boli vykonávané pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Trenčín, pracovisko Prievidza.

Počas prác bola opravená čelná strana pomníka. Išlo o veľmi citlivú opravu, ktorú vykonával reštaurátor, akademický sochár Dušan Hagara. Ten v roku 2 000 pomník reštauroval ako celok.


Michal Ďureje
hovorca mesta

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania