Priechod na ulici Ondrejova

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 15. decembra 2016

Parkovacie miesta pred priechodom pre chodcov na ulici Ondrejova sú vybudované v rozpore s platnými predpismi, podľa ktorých je zakázané zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako 5 metrov pred priechodom. Autá však stoja v tesnej blízkosti priechodu ! Ide o mimoriadne frekventovaný priechod a chodci vstupujú vo vozovky spomedzi áut, čo je mimoriadne bezpečné a vodiči chodcov zbadajú častokrát zo vzdialenosti 2 metre.

Kedy budú zrušené parkovacie miesta vo vzdialenosti do 5 metrov od priechodu ?

16. december 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Stanovisko ako aj riešenie podnetu zabezpečí mestská spol. TSMPD.

Michal Ďureje
hovorca mesta17. december 2016

Mato

5m pred prechodom sa rata ked auto stoji na ceste pred prechodom nie ked stoji na mieste mimo cesty ako je parkovisko.
17. december 2016

...

Odborník na všetko ako obyčajne nemá pravdu. Keby si prečítal príslušnú vyhlášku, tak by zistil, že: "Súčasťami miestnych komunikácií sú aj priľahlé chodníky, verejné parkoviská a obratiská,
zariadenia na zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky".

Takže parkovisko v žiadnom prípade NIE JE miestom mimo cesty. Mimochodom, "miesto mimo cesty" síce nie je nikde v zákone ani vo vyhláške definované, avsak Matovi si definíciu určil sám, veď prečo nie :-)))
18. december 2016

Mato

V takom pripade by boli vsetky parkoviska budovane tak ze porusuju zakon pokial cez parkovisko vedie prechod. Prechod pred KORZOM, KAUFLAND, TESCO a dalsie centra
18. december 2016

Mato

A este pre odbornika ... doplnam presne znenie zakona: Čl. I Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ..... sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 2 ods. 2 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie: „l) miestom mimo cesty pozemok, garáž, parkovisko, čerpacia stanica, továrenské, staničné a letiskové priestory, obratisko električiek alebo iné obdobné miesto,“ Doterajšie písmená l) až aa) sa označujú ako písmená m) až ab).
18. december 2016

...

Ach Matko, tvoj "citát" zo zákona je dobrý vtip, išlo iba o poslanecký návrh, ktorý NEBOL schválený a takéto písmeno v zákone určite nie je. Ale tvoja "odbornosť" ma samozrejme neprekvapuje....
22. december 2016

Odpoveď samosprávy

V súčasnej dobe je priechod pre chodcov nevhodne riešený. V budúcom roku sa plánujú vykonať úpravy vodorovného dopravného značenia tak, aby sme nemuseli rušiť žiadne parkovacie miesta a aby priechod pre chodcov spĺňal všetky svoje náležitosti a bol v súlade s platnou legislatívou.

Roman Bartoš
Vedúci strediska miestnych komunikácii a správy parkovísk


18. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Ako bolo už v našom predošlom vyjadrení uvedené, z dôvodu nerušenia parkovacích miest, sme upravili vodorovné dopravné značenie tak, že časť priechodu pre chodcov, ktorý sa nachádza v priestore zakrytého výhľadu z pohľadu prichádzajúcich vozidiel, už nie je viac priechodom pre chodcov, ale pokračujúcim chodníkom, a teda priechod pre chodcov z pohľadu podmienky dodržania 5 m vzdialenosti, je zosúladený s legislatívou.

Roman Bartoš
vedúci strediska miestnych komunikácií a správy parkovísk
Technické služby mesta Prievidza


Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania