Nové svietidlá na Koncovej ulici

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

V riešení
meno
Anonymný užívateľ 30. decembra 2016

1. Aký bol účel montáže 3 svietidiel na konci Koncovej ulice (1833 eur za kus !!) ? Aby mali osvetlenú cestu majitelia posledných 2 rodinných domov ? Chodcom toto osvetlenie neslúži ani omylom, keďže úsek chodníka po nové fitness ihrisko nie je osvetlený.

2. Prečo betónové pseudopätky okolo stožiarov vyzerajú ako niekde v rozvojových krajinách ? V minulosti sa Prievidzi betónovali normálnym spôsobom (na fotke), ale táto hrôza je skutočne silná káva. Kedy budú pätky prerobené a kto takúto fušerinu za mesto vôbec prevzal ?

3. Kedy bude upravený terén po výkopových prácach ?

03. január 2017

Odpoveď samosprávy

1. TSMPD s.r.o. realizovalo rozšírenie verejného osvetlenia na Koncovej ulici o 3 svetelné body na základe schválenia v prievidzskom mestskom zastupiteľstve, ktorému predchádzala dlhodobá požiadavka zo strany obyvateľov. Požiadavka obyvateľov o rozšírenie verejného osvetlenia bola podaná pred vybudovaním nového fitness ihriska.
2. Osadenie stĺpov sa môže vykonať niekoľkými spôsobmi. Dodávateľ zvolil spôsob vyvýšenej základnej betónovej pätky bez ďalšieho dobetónovania okolo PVC rúry.
3. Terén je upravený štandardne, v jarných mesiacoch roku 2017 bude plocha vysiata trávnatým semenom.


Silvia Bakytová
Samostatný odborný referent oddelenia vnútornej správy


10. február 2017

Anonymný užívateľ

Na základe odpovede je možné urobiť si krásny obraz o zmýšľaní zamestnancov samosprávy. Referentka oddelenia vnútornej správy vôbec nepochopila, že autor podnetu neupozornil na to, že pätky nie sú dobetónované okolo stožiara. Podstatou podnetu je, že vyhotovenie pätky je otrasné, teda aby to pochopili aj na mestskom úrade:
- pätky nemajú tvar štvorca ani obdĺžnika, ale ide o 4-uholníky (pričom každá strana má inú dĺžku)
- pätky nie sú umiestnené na stred okolo stožiara, ale náhodne vyosené (na fotkách si to nevšimne iba nevidomá osoba)
- "kvalita" betónu, resp. jeho (ne)zhutnenia je katastrofálna
- pätky nemajú hrany ani rohy, keďže "debnenie" bolo spravené asi z lepenky.

Ak je podľa pani Bakytovej terén upravený štandardne, prevzala by takto "upravený" terén, keby išlo o jej súkromný majetok ? Terén je upravený spôsobom, že ide buď o súvislé krtince alebo o jamy.

Preto sa znova pýtam:
1. Kedy bude mesto reklamovať otrasné vyhodovenie pätiek a kedy budú tieto opravené ?
2. Kedy bude terén pred zatrávnením uvedený do pôvodného stavu ?

Podnet NIE JE vyriešený !!
10. február 2017

Anonymný užívateľ

25. apríl 2017

Anonymný užívateľ

Takto vyzerá podľa samosprávy "štandardne upravený" terén. Bez komentára.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania