zdevastovaná miestna komunikácia

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 11. apríla 2013

Vozovka na Záhradníckej ulici v úseku od križovatky s Mariánskou po križovatku s Vinohradníckou ulicou je už dlhší čas v absolútne katastrofálnom stave. Bude tento úsek opravený vyfrézovaním a položením nového koberca ? Po takejto ceste sa už skutočne nedá normálne jazdiť.

12. apríl 2013

Ján S.

Bolo by na čase. I keď tá časť nieje až tak frekventovaná, patrilo by sa s tým niečo urobiť.
18. apríl 2013

Odpoveď samosprávy

Výtlky na cestách v správe mesta sú systematicky opravované podľa harmonogramu opráv. Tento harmonogram opráv výtlkov je smerodajný pri práci zamestnancov mestskej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza (ďalej len SMMP). Práve mestská spoločnosť SMMP nám zabezpečuje opravy výtlkov a v týchto dňoch sú práce realizované na Nábrežnej ulici.

Môžeme vidieť opravy výtlkov z rôznych uhlov pohľadu, avšak či chceme alebo nechceme ide o permanentne vznikajúci problém. Jeden výtlk je opravený a na jeho mieste vzniknú po
krátkom čase dva ďalšie výtlky.

Podľa odborných štúdií by sa mali asfaltové povrchy na cestách vymieňať po 15 rokoch. Práve to je obdobie po ktorom je asfaltový povrch značne opotrebovaný. Niektorí odborníci dokonca hovoria o častejšom vymieňaní asfaltového povrchu – 6 až 8 rokov.
(Viac na: http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/na-cestach-dominuje-asfalt-v-tuneloch-beton.html)

Ak teda máme v meste cesty ktoré neboli opravované 54 rokov, potom môžeme veľmi jednoducho vysvetliť príčinu zlého stavu našich vozoviek. Povrchy vozoviek sú už natoľko zničené, že pre šoférov predstavujú skôr hrozbu ako službu.

Vlastnosti asfaltu sa negatívnym spôsobom menia po období jeho životnosti. Ak nedochádza k výmene asfaltových povrchov v stanovenej periodicite, potom z ich opotrebovania vznikajú ďalšie a ďalšie výtlky. Domnievame sa, že problematiku opráv ciest a výtlkov celé Slovensko podhodnotilo a nevenovali sme jej dostatočnú pozornosť už v čase kedy bolo neskoro a to aspoň pred 15 rokmi.

Plán riešenia tohto podnetu zašleme po vyhodnotení a zvážení konkrétneho postupu opráv tejto konkrétnej cesty.


M. Ďureje
18. apríl 2013

Fero

Dnes začali na predmetnej ceste obrezávať výtlky a som zvedavý aký bude výsledok. Opraviť takto zničenú cesty iba vyrezaním výtlkov chce veru odvahu...
09. máj 2013

Vlado

Pred pár dňami boli výtlky na Záhradníckej ulici ako-tak opravené. Avšak ako je na Slovensku dobrým zvykom, cesta nebola opravená poriadne viď napríklad miesta označené na fotografiách. A takýchto je aj na tejto relatívne krátkej ulici viacero.
09. máj 2013

Vlado

Ešte doplňujúca fotka.
18. jún 2013

Igor

Iba pred niekoľkými týždňami boli opravené výtlky na Záhradníckej ulici. Avšak už teraz sa tvoria nové, ako bude cesta vyzerať v zimnom období nie je vôbec ťažké si predstaviť. Je fajn, ak boli výtlky opravené, avšak má význam opravovať cestu, pri ktorej je evidentné, že táto oprava vydrží nanajvýš niekoľko mesiacov ? Prečo sa nemohol aspoň 40 metrový, najviac poškodený úsek opraviť kompletne ? Namiesto toho sa bude niekoľko rokov lepiť a látať, čo bude v konečnom dosledku iba drahšie.
18. jún 2013

Igor

Doplňujúci obrázok.
18. jún 2013

Igor

Doplňujúca fotografia č. 2
01. júl 2013

Odpoveď samosprávy

Výtlky na tejto komunikácii boli opravené v druhej polovici mesiaca apríl.

mestská spol. Správa majetku mesta.
01. júl 2013

Igor

Výborná odpoveď od SMMP, aktualizácie podnetu ich vôbec nezaujímajú tak ako im je ukradnutý stav vozovky v súčasnosti a rovnako aj kvalita vykonaných opráv výtlkov. Však sme to opravili a basta !
09. júl 2013

Odpoveď samosprávy

Zástupcovia SMMP robia pravidelné obhliadky komunikácií v meste s cieľom lokalizovať a následne opraviť poruchy. Na uvedenej komunikácií došlo k opravám najvážnejších porúch na jar tohto roka. Uvedené výtlky a nedostatky opäť preveríme a zaradíme ich do plánu opráv.


Ing. Dušan Kohút
referent výstavby
Mestský úrad

15. apríl 2014

Odpoveď samosprávy

Mestská spoločnosť SPráva majetku mesta Prievidza opravila výtlky v tejto lokalite. Prikladáme fotky.

Michal Ďureje
hovorca mesta
25. máj 2015

Anonymný užívateľ

V roku 2014 boli výtlky na Záhradníckej ulici opravené. Celá oprava bola samozrejme úplne zbytočná, keďže obrusná vrstva je dezolátnom stave a jediným riešením je iba jej vyfrézovanie. Aktuálny stav vozovky vidieť na fotkách, znova sa objavilo množstvo výtlkov a priebežne sa tvoria ďalšie.

Koľko stála oprava výtlkov asfaltovou zmesou v roku 2014 ? Kedy bude povrch vozovky aspoň na tomto úseku súvisle opravený ?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania