Zima zaskočila cestárov

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Eva Drličková 04. januára 2017

Minimálne 3 roky mesto Prievidza nemalo problémy so snehom. Ušetrili sa financie, pretože nemuseli cesty posýpať, ani odhŕňať sneh. Ušetrené financie sa nevyužili ani v lete, keď boli tropické horúčavy, nepolievali cesty. Teraz konečne k nám zavítala zima ako sa patrí, ale cestári asi nesledovali predpoveď počasia. Keby začali riešiť situáciu už nadránom, tak by teraz šoféri nemuseli hromžiť. A chodci tiež.

11. január 2017

Odpoveď samosprávy

Technické služby mesta Prievidza ako správcovia komunikácií a mesto Prievidza z ušetrených finančných prostriedkov v roku 2016 vyobstarala polievaciu, resp. kropiacu nadstavbu, ktorá bude slúžiť už v tomto roku 2017 ku kropeniu ciest počas letných horúčav, ako aj počas priebežných čistení komunikácií.

Ako správcovia mestských komunikácií sledujeme priebežne počasie a ubezpečujem Vás, že nás táto zima nezaskočila. Už pred samotným snežením sme na hlavných komunikáciách, ktoré zabezpečujú základnú obslužnosť mesta Prievidza realizovali predposyp. Počas intenzívneho sneženia nebol zrušený žiadny spoj MHD, nebolo zaznamenané žiadne značné meškanie spojov, bola zabezpečený v plnej miere odvoz komunálneho odpadu a už spomínané hlavné úseky ciest, boli počas celého obdobia plne zjazdné. Obslužné komunikácie s nižším dopravným významom, ktoré sa nachádzajú v sídliskových častiach mesta boli priebežne dávané do zjazdného stavu. Počasie v tomto prípade celý proces „dočisťovania“ spomínaných ciest značne komplikoval, nakoľko udreli mrazy s veľmi nízkymi teplotami, pri ktorých je chemický posyp neúčinný a ani pluhovanie premrznutého snehu je už neefektívne. Každopádne aj takto ujazdený sneh aktuálne priebežne posypávame inertným materiálom (štrkom), za účelom zvýšenia adhézie vozidiel na ujazdenom snehu. V súčasnosti pracujeme v nepretržitom 24 hodinovom režime, a do terénu je nasadená všetka dostupná technika. Ako správcovia komunikácií nedokážeme odstrániť zimu ako takú, našou úlohou je iba zmierňovať jej následky na komunikáciách v čo najväčšej miere a zabezpečiť čo najbezproblémovejší chod mesta primeraný k poveternostným podmienkam. Prikladám taktiež FOTO Vašej lokality, t. j. Stredná ulica, fotka bola robená 7.1.2017, dátum uvádzam úmyselne, nakoľko stav komunikácií sa priebežne mení, či už aplikovaním posypu, zmeny teplôt počas dňa a prejazdu vozidiel.


Roman Bartoš
Vedúci strediska miestnych komunikácii a správy parkovísk

11. január 2017

Eva Drličková

Tak to to nie je pravda. Poslala som Vám fotku z našej ulice 9.1.2017 a na ceste bolo omnoho viac najazdeného snehu. Fotila som to v deň, kedy som Vám poslala odkaz. Tak nezavádzajte.
11. január 2017

Odpoveď samosprávy

Fotografia bola z Vašej ulice urobená dňa 7.1.2017 v čase 09:44, ako je vidno v detailoch predmetnej fotografie. Ku každej fotografii stavu zjazdnosti komunikácií pripájame aj text, že dátum uvádzame úmyselne, nakoľko stav komunikácií sa priebežne mení, či už aplikovaním posypu, zmeny teplôt počas dňa a prejazdu vozidiel.

Roman Bartoš
Vedúci strediska miestnych komunikácii a správy parkovísk11. január 2017

Eva Drličková

Ja som fotila časť ulice pri vjazde z Riečnej a mám fotku v mobile a môžem dokázať, že to bolo fotené 9.1. Vtedy na tom úseku bolo naozaj veľa snehu.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania