Nevhodne umiestnená dopravná značka

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 18. apríla 2017

Po osvetlení priechodu bola na stožiar umiestnená značka označujúca priechod pre chodcov. Ďalej pred priechodom sa nachádza značka označujúca hlavnú cestu a tvar križovatky, v určitej vzdialenosti od križovatky ale táto značka zakrýva značku označujúcu priechod. Takéto umiestnenie je v rozpore so záväznými normami pre montáž značiek (napríklad zákon o cestnej premávke: "Dopravné značky a dopravné zariadenia sa umiestňujú tak, aby sa vzájomne neprekrývali a účastník cestnej premávky ich mohol včas spozorovať"). Riešenie je pritom jednoduché - stĺpik so značkou označujúcou hlavnú cestu je potrebné posunúť doprava, aby bol v jednej línii so stožiarom osvetlenia priechodu.

Kedy bude stĺpik so značkou presunutý doprava ?
Bude zároveň vyrovnaná značka označujúca tvar križovatky ?

20. apríl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujem za nahlásenie podnetu. Stanovisko ako aj prípadné riešenie podnetu zabezpečí referát dopravy MsÚ.
Michal Ďureje - hovorca mesta04. máj 2017

Odpoveď samosprávy

Dopravná značka bola presunutá a v rámci týchto prác už boli aj kompletne vymenené dopravné značenie v rátane stĺpika.

Roman Bartoš
Vedúci strediska miestnych komunikácii a správy parkovísk


Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania