Vysoká tráva na lúke oproti Unikliniky

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

V riešení
meno
Eva Drličková 09. júna 2017

Dobrý deň, neviem komu patrí lúka oproti Unikliniky na Nábrežnej ulici, ale bolo by dobré upozorniť majiteľa, že si nesplnil svoju povinnosť. Je tam veľmi vysoká tráva, ktorá mala byť už dávno pokosená.

09. jún 2017

Karol Kotraba

Nepokosená, vysoká tráva, Nábrežná ulica, oproti Uniklinike.

Kvitnúca tráva vysoká viac ako jeden a pól metra, ideálne pre alergikov a to priamo pred Uniklinikou.
12. jún 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Vyjadrenie pripraví odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Prievidzi.

Marián Kucman
referent pre projekty a podnety obyvateľov
Mestský úrad Prievidza
13. jún 2017

Odpoveď samosprávy

Pozemok oproti Uniklinike vlastní súkromný majiteľ. S vlastníkom pozemku sme komunikovali telefonicky dňa 19. 5. 2017 s prísľubom, že pozemky budú pokosené v priebehu niekoľkých dní. K náprave nedošlo, tak listom zo dňa 6. 6. 2017 sme poslali vlastníkovi pozemku písomné upozornenie. Ak do 5 dní od doručenia pozemok nepokosí, pôjde podnet na pokutu. Vzhľadom k tomu, že ide o trvalé trávnaté porasty, teda poľnohospodársku pôdu, odstúpime podnet na Okresný úrad v Prievidzi Pozemkový a lesný odbor. Doručenku o prevzatí upozornenia ešte nemáme.

Božena Bernátová
referent životného prostredia
Mestský úrad Prievidza

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania