Nerešpektovanie dopravného značenia "Daj prednosť v jazde"

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Rudolf 16. júna 2017

Dobrý deň,
chcel by som poprosiť o riešenie, respektíve preposlanie problému kompetentným. Ide o sústavné nerešpektovanie dopravného značenia na križovatke ciest Mišíka a Bakalárskej, kde autá idúce od parkovísk pri bytovkách po ulici Mišíka sústavne nedávajú prednosť v jazde autám jazdiacim po hlavnej ceste po ulici Bakalárska v smere od vysokej školy popri úrade práce. Z desiatich priechodov cez križovatku snáď päťkrát nie je daná prednosť v jazde autu na hlavnej ceste. Riešením by bolo možno zvýraznenie značky daj prednosť v jazde, prípadne zvýšené hliadkovanie polície a podobne. Raz sa mi dokonca stalo, že sa mňa na hlavnej vodič jazdiaci po vedľajšej so zvýšeným hlasom spýtal "Kto je na hlavnej?" ďakujem za riešenie problému a tak predídenie prípadným kolíznym situáciám. Ďakujem

16. jún 2017

Rudolf

Ešte pohľad od ulice Mišíka, kde dochádza k nerešpektovaniu značky daj prednosť v jazde najčastejšie.
19. jún 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Stanovisko k nemu poskytne referát dopravy Mestského úradu v Prievidzi.

Marián Kucman
referent pre projekty a podnety obyvateľov
Mestský úrad Prievidza
16. júl 2017

Rudolf

Kedy asi sa dá stanovisko očakávať??
31. január 2018

Odpoveď samosprávy

Nerešpektovanie dopravného značenia má v kompetencii mestská polícia.

V prípade, že je existujúce dopravné značenie zle viditeľné (pootočené, prípadne zarastené konármi stromov) je potrebné obrátiť sa na Technické služby mesta Prievidza.

Zdenka Žillová
Referent pre dopravu
31. január 2018

Odpoveď samosprávy

V zmysle vyššie uvedenej odpovede z oddelenia dopravy sme vyzvali MsP k častejšej hliadkovej činnosti v predmetnej lokalite a zároveň sme požiadali Technické služby mesta Prievidza o opílenie konárov zasahujúcich do dopravného značenia.

Hliadková činnosť bude zabezpečená v zmysle potreby a opílenie bude vykonané v najbližších dňoch.

Natália Svítková
Referent pre podnety
07. február 2018

Odpoveď samosprávy

Konáre zasahujúce do dopravného značenia na ul. Mišíka, boli odstránené.

Roman Bartoš
Vedúci strediska miestnych komunikácii a správy parkovísk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania