Psie výkaly na ulici P.J.Šafárika

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Uzavretý
meno
Jozef Jakube 08. marca 2018

Trávnaté nádvorie v domových blokoch vedľa detského ihriska Šafárika-Ondrejova je vždy posiate psími exkrementami, tentoraz som to nafotil a ani nie všetko, nie je to žiadna výnimka, inde je to podobné, k tomu by sa dalo dodať chovanie psíčkarov s vodítkami krížom cez chodníky atď.

08. marec 2018

Jozef Jakube

08. marec 2018

Jozef Jakube

08. marec 2018

Eva Drličková

Podobné je to aj na sídlisku Píly, v mestskom parku pri golfovom ihrisku. Nezodpovední a netolerantní psíčkari urobili z lúky WC pre svojich psov, a tak znemožňujú pohyb detí po lúke, bez toho, aby si neodniesli zapáchajúci darček na svojej obuv. Navrhla som hovorcovi mesta, ako by sa to dalo riešiť, ale vôbec nereagoval. Je to boj s veternými mlynmi, lebo niektorí psíčkari sú v tomto prípade arogantný a správajú sa primitívne - však ma nikto nevidel, tak to tu nechám.
09. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme Vám za nahlásenie podnetu.
O stanovisko a prípadné riešenie sme požiadali odd. životného prostredia ako aj mestskú políciu, ktorú sme vyzvali k častejším hliadkam v danej lokalite.

Natália Svítková
referent pre podnety obyvateľov
11. marec 2018

majo

psíčkari to majú úplne že v paži. Ja osobne psy zbožňujem, ale odtiaľ po tiaľ pre každého platí zákon. Tiež by sa im nepáčilo keby sa im ľudia vysrali pred dvere..
11. marec 2018

Eva Drličková

Majo, súhlasím s Vami, ale nezovšeobecňujte. Nie všetci psíčkari to majú v paži.
12. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza §5 je držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie povinný bezodkladne po znečistení odstrániť psie exkrementy z verejného priestranstva a uložiť ich na určené miesto. Určeným miestom sú nádoby na komunálny odpad resp. symbolom označené koše na psie exkrementy.

Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenie tohto VZN sa dopúšťa priestupku proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý môže byť uložená pokuta do 33,00 €.
V prípade zistenia takéhoto konania je nutné privolať príslušníkov mestskej polície alebo orgánu Policajného zboru.

Zároveň tak ako je aj uvedené v diskusii je to vizitka majiteľa psa, ktorý takýmto spôsobom znečisťujú životné prostredie nám všetkým.

Andrea Nikmonová
vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania