Separácia odpadu

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

V riešení
meno
Jozef 16. apríla 2018

Opakujúce sa skládky separovaného odpadu z obchodných prevádzok, Daria, Bojnická cesta, a komplex prevádzok okolo Trezor pub, vrátane, Ul. Bjornsona. Ak mám dobré informácie, obchodné prevádzky by mali mať vlastné úložisko triedeného odpadu. V prípade, že nemá svoje zberné nádoby, je povinný takýto odpad odvážať do zberného dvora. Týmto podnetom chcem poukázať na sústavné zapľňanie zberných nádob určených obyvateľom okolitých bytoviek.

25. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Podnet zasielam k prešetreniu na oddelenie životného prostredia.
O výsledku Vás budeme informovať.

Natália Svítková
Referent pre podnety obyvateľov
01. august 2018

Peter Hána/zástupca vlastníkov bytov

Odpoveď bude nasledovná: Prevádzkam sme zaslali oznámenie o povinnosti ako nakladať z odpadom podla vyhlášky. ak sa tam odpad bude naďalej ukladať kontaktujte mestskú políciu.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania